Gemt

Ecodesign  

Nyhed

Dansk Erhverv | CSR

EU-Kommissionen lancerede for nyligt Plan for den Cirkulære Økonomi II, hvor hjørnestenen er en revision af Ecodesign-direktivet. Produkters miljø- og klimaaftryk udgør en væsentlig del af EU’s CO2 udledning, belastning af miljøressourcer og tab af biodiversitet, og en omstilling af EU’s marked for bæredygtige produkter er derfor afgørende. 


I dag indeholder Ecodesign-direktivet primært regler for energieffektivitet på en række elektroniske produkter. EU-Kommissionen ønsker med revisionen af Ecodesign-direktivet at udbrede bæredygtighedsprincipper for produktlovgivning til den størst mulige række produkter og udbygge listen af krav for miljøvenligt design til at omfatte alle aspekter af produkters livscyklusser. Direktivet skal erstattes med en forordning med henblik på at totalharmonisere produktreguleringen. 

Forslaget skal etablere bæredygtighedsprincipper og være en sammenhængende politisk ramme for bæredygtige varer, tjenester og forretningsmodeller.  

Det er ambitionen, at produktinformationen skal digitaliseres, og at der skal obligatorisk bæredygtighedsmærkning på produkter og emballager, bl.a. et digitalt produktpas. 

Forordningen skal forbedre bæredygtighed gennem:   

  • Specifikke produktkrav (ecodesign-kriterier) 
  • Oprettelse af et EU-digitalt produktpas 
  • Fastsættelse af obligatoriske grønne offentlige indkøbskriterier 
  • Rammer for at forhindre, at usolgte produkter bliver ødelagt.