; ;
Gemt

De nye CSR-krav – status for tsunamien af regler fra EU 

23. juni 2022

Er du klar til nye regler om rapportering om bæredygtighed? Danske virksomheder har yderligere krav til rapportering i vente. Vi tager en status og ser nærmere på de vigtigste initiativer og forslag til EU-regler om samfundsansvar.  

 

EU-Kommissionens mange planer  
EU-Kommissionens har sat bæredygtighed øverst på dagsordenen, og det vil påvirke alle virksomheder i EU – også i Danmark. Kommissionen har fremsat både forslag, der vedrører virksomheder bredt og på tværs af brancher, og sektorspecifikke forslag, og hvis overordnede formål er at styrke grøn omstilling og bæredygtighed generelt ved at fremme bæredygtige investeringer, øge transparens og gøre det muligt at benchmarke virksomheders arbejde med bæredygtighed.   

EU har de seneste år gået foran og har ændret tilgang til bæredygtighedsudfordringerne. Det indebærer blandt andet at de er gået fra soft law, dvs. internationale retningslinjer, til mere hard law, dvs. forordninger og direktiver, der er juridisk forpligtende. Information og data om bæredygtighed skal kommunikeres og rapporteres i den enkelte virksomheds årsrapport.  

Der er behov for overblik. De forslag vi fremhæver i denne artikel, kan ses nedenfor og er udvalgt blandt en række af EU-Kommissionens initiativer.

Status på EU-forslag, som bliver forhandlet :

Andre initiativer på vej:

Vi forventer desuden en række yderligere tiltag fra EU-Kommissionen i 2022/2023 om:

  • Revision af Emballagedirektivet  
  • Revision af Affaldsdirektivet  
  • Right to Repair  
  • Delegerede retsakter under Ecodesign-forordningen (2024-2030).

Opsamling  
Det er en reel udfordring for danske vInitiatirksomheder at bevare overblikket over mange og komplekse krav, undgå administrative byrder og sikre værdiskabende rapportering.

Det er helt afgørende at holde det overordnede formål for øje og sikre bæredygtig økonomisk vækst på tværs af hele erhvervslivet uagtet virksomheders størrelse og branche for at nå i mål med bæredygtig omstilling.

Danske virksomheder vil gerne levere på 2030-dagsordenen, EU’s grønne dagsorden og FN’s verdensmål. Det er dog afgørende, at arbejdet skaber værdi for alle – også for danske virksomheder.

Dansk Erhverv har løbende udsendt nyhedsbreve med artikler om CSR og initiativer, som er relevante for danske virksomheder.