; ;
Gemt

Virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD)

Nyhed

Dansk ERhverv | Csr

Virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD)
Der er den 21. juni 2022 opnået politisk enighed om det nye direktiv om bæredygtighedsrapportering, CSRD. Det erstatter direktivet om ikke-finansiel rapportering fra 2014. Formålet er at sikre, at EU’s virksomheder rapporterer ensartet og pålideligt om bæredygtighed. Det er EU-Kommissionens ambition, at CSRD forbedrer både kvalitet, sammenlignelighed og gennemsigtighed for investorer, kunder, leverandører og øvrige interessenter – og at bæredygtighedsrapportering på sigt får samme kvalitet som finansiel rapportering. De samme krav skal gælde de største virksomheder i hele EU. 

Direktivet træder i kraft i tre faser: 

  • 1. januar 2024 for virksomheder, der allerede er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering;
  • 1. januar 2025 for virksomheder, der ikke på nuværende tidspunkt er omfattet af direktivet om ikke-finansiel rapportering; 
  • 1. januar 2026 for børsnoterede SMV'er, små og ikke-komplekse kreditinstitutter og captive-forsikringsselskaber.  

Der bliver med CSRD også indført krav om, at en revisor skal afgive erklæring om virksomheders bæredygtighedsregnskab. 

Parallelt hermed er der et arbejde i gang med at udvikle standarder, der skal bruges til rapportering. Det er et stort arbejde, og udkast til de første standarder er sendt i høring i maj 2022.   

Læs mere her: CSRD - omfattende rapporteringskrav for bæredygtighed (danskerhverv.dk).