Gemt

Lovpligtig due diligence (CSDD)

Nyhed

Dansk Erhverv | CSR

EU-kommissionen præsenterede den 23. februar 2022 forslaget til Corporate Sustainability Due Diligence-direktivet. 

Direktivforslaget skal gælde for de største virksomheder i EU og internationale virksomheder med tforbindelser til EU, og der bliver stillet krav om at adressere eventuelle negative effekter på klima, miljø og menneskerettigheder i deres værdikæde.

Forslaget bygger på hovedprincipperne i OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder og FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, der begge blev lanceret i 2011.

Kommissionens forslag behandles nu i Europa-Parlamentet, hvor Lara Wolters (S&D, Holland) er blevet penneordfører på forslaget, som ligger i Retsudvalget (JURI). Forslaget skal ligeledes behandles i Det Europæiske Råd. Institutionerne skal hver især finde deres mandat frem mod triolog. Det forventes ikke, at Parlamentet og Rådet har fundet deres mandat inden efteråret og triolog-forhandlingerne vil tidligst gå i gang i slutningen af 2022.

Dansk Erhverv støtter generelt op om tilgangen til due diligence. Der er dog mange uklare definitioner og elementer i forslaget, som vi ønsker afklaret. Det er afgørende, at virksomhederne kan omsætte gode ambitioner til konkrete og værdifulde data, som kommer investorer, andre virksomheder og forbrugere til gode.  

Læs mere her: Længe ventet forslag skifter navn: Kommissionen offentliggør 'Corporate Sustainability Due Diligence' (danskerhverv.dk)