; ;
Gemt

Social taksonomi

Nyhed

Dansk Erhverv | CSR - 23. juni 2022

Den sociale taksonomi udspring af den grønne taksonomi fra 2020 og vedrører økonomiske aktiviteter, der bidrager væsentligt til sociale mål i med hensyn til, hvad der er bæredygtigt fra et socialt perspektiv, og hvad der ikke er. EU-Kommissionen rapporten for Social Taksonomi i februar 2022.

Den sociale taksonomi rummer tre overordnede sociale mål, der indeholder specifikke delmål designet til virksomhedernes interessentgrupper; medarbejdere, kunder og lokalsamfund. 

Mål 1: Medarbejdere 
Fremme af lighed og menneskerettigheder i hele værdikæden gennem ligeløn, social beskyttelse m.v. Herudover at fremme ligestilling på arbejdspladsen, og med reference til due diligence at garantere medarbejderes menneskerettigheder i hele værdikæden. 

Mål 2: Bæredygtige, sikre og bevidste slutforbrugere   
Der er fastsat delmål for databeskyttelse og cybersikkerhed for brugere samt delmål for klar og ansvarlig markedsførings- og kommunikationspraksis. I tillæg hertil delmål om, at virksomheder skal designe bæredygtigt med mere holdbart design og materiale samt sikre, at produkter kan repareres. 

Mål 3: Bæredygtige og inkluderende fællesskaber  
Der er fastsat delmål om basal infrastruktur for at styrke transport, telekommunikation (herunder internet), finansielle tjenester og elektricitet. Desuden delmål om gode arbejdsmiljøer – også med henblik på digital omstilling.