Gemt

Private leverandørers lave sygefraværsprocent kan være nøglen til at frigøre en stor mængde ressourcer til mere omsorg

22. juni 2022

En ny analyse fra Dansk Erhverv viser nemlig, at der er en markant forskel i sygefraværet, når man sammenligner private og kommunalt ansatte i samme arbejdsfunktion. Hvis det offentliges sygefravær nedbringes til det privates niveau, kan det frigøre ca. 1.400 årsværk til mere omsorg.

 

En markant forskel i sygefraværet
Manglen på arbejdskraft presser omsorgsområdet, og udfordringen bliver kun større. De seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at hver tredje rekrutteringsforsøg i social- og sundhedsvæsenet var forgæves i perioden april til september 2021. Det svarer til 19.170 ubesatte stillinger. Konsekvensen af den manglende arbejdskraft er, at velfærden til de ældre og sårbare svækkes, samtidig med at medarbejdernes trivsel daler.

En af nøglerne til at imødekomme denne udfordring er at nedbringe sygefraværet. Denne analyse fra Dansk Erhverv viser nemlig et stort potentiale ved at nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor. Som figur 1 illustrerer, havde de danske kommuner i 2020 en fraværsprocent på 7,2 pct. på omsorgsområdet. Til sammenligning havde private leverandører en fraværsprocent på 5,8 pct., hvilket svarer til en difference på 1,4 procentpoint.

Dette betyder, at en fuldtidsansat i det offentlige i gennemsnit havde 3 fraværsdagsværk mere i forhold til en fuldtidsansat hos de private leverandører. Med cirka 120.270 fuldtidsansatte ved det kommunale inden for omsorgsområdet resulterede dette i 2020 i ca. 1.95 mio. fraværsdagsværk i alt.

Potentialet for at nedbringe sygefraværet til de private leverandørers niveau
Hvis de kommunalt ansatte derimod havde samme sygefraværsprocent som de private ansatte på 5,75 pct., ville de i stedet kun have haft ca. 1.59 mio. fraværsdagsværk i 2020. Som tabel 1 viser, så er der altså en samlet forskel på 359 tusinde fraværsdagsværk ved at nedbringe sygefraværet hos de offentlige ansatte med 1,4 procentpoint.

Potentialet ved at nedbringe sygefraværet til de private leverandørers niveau kan derfor frigøre ca. 1.400 årsværk årligt til mere omsorg. Med afsæt i en gennemsnitlig årsløn i 2020 på 380 tusinde kr. for én fuldtidsansat inden for omsorgsområdet ved det kommunale, svarer de ca. 1.400 årsværk til en udgift på 525 mio. kr. årligt.

”Om det lige koster samfundet 0.5 milliarder kroner er egentlig underordnet. Det afgørende ved denne undersøgelse er, at sygefraværet er en indikator på, hvordan medarbejderne trives” siger markedschef for velfærd og samfund i Dansk Erhverv Troels Yde Toftdahl.

Dansk Erhverv: Potentialet viser, at den kommunale sektor kan lære af de private leverandører
”De her tal indikerer, at der er et uforløst potentiale, hvor den kommunale sektor kan lære af den private sektor i forhold til, hvad det er man kan gøre for at skabe mere nærværende tid mellem borger og personale,” siger Troels Yde Toftdahl.

På den baggrund lyder opfordringen fra Dansk Erhverv, at vi alle skal være gensidigt nysgerrige på årsagerne til sygefravær og hvilke aktivstoffer, der kan føre til mere nærvær og mindre fravær blandt omsorgspersonalet. ”Vi skal se på, hvilke aktive stoffer, der skal til for at netop imødegå udfordringen med færre hænder og sygefravær, så vi får mere trivsel, nærvær og tid til opgaverne” slutter Troels Yde Toftdahl.

Store forskelle i sygefraværet mellem det offentlige og private på omsorgsområdet

pdf

Download

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Troels Yde Toftdahl

Markedschef for velfærd og samfund