Gemt

Udbudsloven er vedtaget, men der er fortsat en paryk i suppen

14. juni 2022

Med vedtagelsen af udbudsloven er der sket et paradigmeskifte. Udbudsloven er ikke længere kun en ramme for regulering af processen for offentlige indkøb, men er nu tilført flere centralt, bestemte, politiske reguleringer. Dansk Erhverv ser gode takter i den vedtagne udbudslov, men mener fortsat, at der er en hel paryk i suppen.

 

Ændringer til udbudsloven er vedtaget, og Dansk Erhverv mener stadig, at der er en paryk i suppen. Med vedtagelsen er der sket et paradigmeskift, idet loven ikke længere kun er en ramme for regulering af processen for offentlige indkøb, men nu er tilført flere centralt, bestemte, politiske reguleringer. Det er ikke befordrende for det gode indkøb – her bør det være det lokale behov, som søges afdækket i den enkelte kontrakt, der bør være bestemmende for hvilke krav, det offentlige stiller til markedet.

Behov for mere gennemsigtighed
På den bekostning er der desværre ikke blevet taget fat på nogle af de helt centrale udfordringer på udbudsområdet, som f.eks. behovet for at skabe mere gennemsigtighed, når et udbud annulleres, og når ordregiverne udbyder rammeaftaler. Fælles for begge områder er, at tilbudsgiverne er efterladt i en situation, hvor de har mere end vanskeligt ved at gennemskue de valg, som ordregiverne gør sig under udbudsprocessen.

"Køb grønt eller forklar"-princippet
Dansk Erhverv har tidligere rost lovforslaget til udbudsloven for et ”køb grønt eller forklar”-princip og mulighed for at ændre i udbudsmaterialet. Det er positivt med et grønt fokus, der kan være med til at sætte turbo på den grønne omstilling og aktivere den offentlige indkøbsmuskel. Samtidig er Dansk Erhverv positive over for muligheden for at ændre i udbudsmaterialet, hvis specifikke kriterier er opfyldt.

Læs Dansk Erhvervs tidligere kommentar til udbudsloven her:

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil