Gemt

Flere gode e-handelstiltag i regeringens Digitaliseringsstrategi

09. maj 2022

Set med e-handelsbriller er der mange gode ideer i den digitaliseringsstrategi, som regeringen fremlagde d. 4. maj. Det vurderer Carsten Rose Lundberg, fagchef i Dansk Erhverv Digital Handel, og fremhæver især tiltagene om at fjerne administrative benspænd og bruge data til at accelerere den grønne omstilling. 

Torsdag d. 4. maj fremlagde regeringen sin længe ventede strategi for et mere digitaliseret Danmark. Planen indeholder 61 punkter og blandt dem er der flere, der vækker glæde hos Dansk Erhverv Digital Handel. Det siger Carsten Rose Lundberg, som er fagchef for Digital Handel: 

”Jeg hæfter mig især ved, at regeringen vil arbejde for at fjerne de administrative benspænd, som desværre ofte hæmmer erhvervslivets brug af ny teknologi. Vi har konkret set det med liveshopping, som er fanget mellem reglerne for fysisk og digital handel. Det er unødvendigt, så jeg håber, at der blive ryddet op i regeljunglen. Det er i øvrigt et emne, som vi tager op til vores debatarrangement på Folkemødet.” 

Grøn data 

Strategien, som partierne nu skal forhandle om, har også et fokus på en bedre og mere standardiseret brug af ”grønne” data, hvilket ifølge fagchefen også er yderst fornuftigt: 

”Digital handel kan virkelig være med til at accelerere den grønne omstilling, men vi og mange af vores medlemmer oplever, at der er mange uklare regler og beregningsmetoder, som bremser udviklingen. Det kan der forhåbentligt blive ændret på.” 

Som sidste punkt fremhæver Carsten Rose Lundberg, at SMV:Digital videreføres og styrkes med henblik på at accelerere digitalisering, automatisering og e-handel i SMV’erne i Danmark. Det betyder blandt andet, at der også i fremtiden vil være økonomiske puljer, som virksomhederne kan søge:  

”Det er en super god ordning, som flere af vores medlemmer har haft stor glæde af, og derfor er vi selvfølgelig rigtig glade for, at regeringen lægger op til, at det skal forsætte.” 

Fra ord til handling 

Der er som nævnt flere gode punkter i strategien, og nu bliver kunsten så at få gjort de flotte ord til reel handling.  

”Det bliver spændende at følge, og vi vil selvfølgelig gøre vores for, at de gode ideer bliver forvandlet til noget, som virksomhederne kan bruge,” slutter Carsten Rose Lundberg. 

Kontakt

Digital Handel

Carsten Rose Lundberg

Fagchef for digital handel