Gemt

Har du styr på virksomhedens grønne markedsføring?

Dansk Erhverv | Erhvervsjura - 3. maj 2022

Dansk Erhverv inviterer til konference på Børsen, hvor vi sætter fokus på, om din virksomheds grønne budskaber holder vand eller om det er “greenwashing”. På scenen står et stærkt hold oplægsholdere som både gør dig klogere på reglerne og om, hvordan grønne budskaber m.m. kommunikeres effektivt og korrekt.

 

Af Martin Jørgensen, Chefkonsulent, Dansk Erhverv

Omstilling til mere klimavenlige og mindre miljøbelastende produktioner fylder i samfundsdebatten, og mange virksomheder arbejder seriøst med at nedbringe deres klimaaftryk for at bidrage til den grønne omstilling.

Det er vigtigt, at de indsatser virksomhederne har iværksat, som led i den grønne omstilling kommunikeres effektivt til kunderne, så kunderne gennem deres valg af produkter og services også medvirker til, udviklingen generelt går i retning af et mindre klima- og miljøbelastende forbrug.

Kommunikation er svær og kan være vildledende

Grænserne mellem korrekt og vildledende informationen om produkters fortrin, når det kommer til klima og/eller miljøpåvirkning, er en vanskelig balancegang. Det er derfor nemt at komme til at vildlede (“greenwashe”).

Greenwashing forekommer oftest fordi de påstande, der anvendes i virksomhedens markedsføring, ikke kan underbygges af tilstrækkelig dokumentation fx i form af livscyklusanalyser, der viser produktets belastning af miljøet gennem hele produktets levetid.

Få viden om regler og hvordan du må markedsføre dine produkter uden at greenwashe

Den 24. maj kl. 09.00 afholder Dansk Erhverv derfor konferencen “Holder de grønne budskaber vand?” , hvor der sættes fokus på, hvordan virksomheder korrekt, troværdigt og klogt kan markedsføre virksomhedens indsatser inden for bæredygtighed, klima og miljø.

Læs mere her og tilmeld dig:

Kontakt

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil