; ;
Gemt

DMA’en næsten i hus – EU når foreløbig politisk enighed

31. marts 2022

Forhandlerne fra EU Rådet og EU Parlamentet nåede torsdag d. 24. marts 2022 til en foreløbig politisk enighed om forordning om digitale markeder (DMA’en), der har fokus på konkurrenceregulering af de helt store digitale gatekeeperplatforme. Forordningens tekst skal endeligt godkendes af Rådet og Parlamentet, hvorefter forordningen forventes at træde i kraft i oktober 2022 og vil i så fald skulle anvendes fra april 2023. 

Næsten præcis 15 måneder efter at Kommissionen præsenterede dets udkast til en ny forordning om digitale markeder, og efter næsten 4 måneders triolog forhandlinger, nåede forhandlere fra Rådet og Parlamentet torsdag aften en foreløbig politisk enighed om indholdet af forordningen. Nedenfor er samlet nogle af tekstens hovedpunkter, som offentliggjort af hhv. Rådet og Parlamentet.  

Til sammenligning med Kommissionen forslag, er Rådet og Parlamentet blevet enige om en række ændringer, blandt andet en forhøjelse af tærskelværdierne for hvornår en platform kan betegnes som en gatekeeper, tilføjelse af yderligere centrale platformstjenester og forpligtelser, samt forhøjelse af bødeniveauet. 

Gatekeeper-kriterierne 

Rådet og Parlamentet er blevet enige om, at gatekeepere er platforme der (i) indenfor de seneste 3 år har en årlig EU omsætning på mindst EUR 7.5 mia. eller en markedsværdi på mindst EUR 75 mia. og (ii) har mindst 45 millioner månedlige slutbrugere og mindst 10.000 erhvervsbrugere etableret i EU.  

Kommissionen får mulighed for at anvende betegnelsen ”ny gatekeeper” på virksomheder der endnu ikke helt opfylder kriteriet om have en ”varig” påvirkning på konkurrencen på det indre marked, men som dog alligevel har en påvist virkning. Bortset fra særlige tilfælde, kan SMV’er ikke blive betegnet som gatekeepers. 

En platform skal endvidere udbyde mindst 1 centrale platformstjeneste i mindst 3 medlemsstater.  

De centrale platformstjenester 

Taleassistenter og internetbrowsere tilføjes til den eksisterende liste af centrale platformstjenester.  

Listen omfatter herefter cloud computing-tjenester, nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, reklametjenester, onlineformidlingstjenester, onlinesøgemaskiner, sociale onlinenetværkstjenester, styresystemer, videodelingsplatformstjenester, taleassistenter og internetbrowsere. 

Forpligtelser 

Rådet og Parlamentet er blevet enige om at indføre et forbud mod kombination af data til brug for målrettet reklame, medmindre brugeren specifikt har accepteret. 

Blandt øvrige forpligtelser er gatekeeperens pligt til at sikre, at brugere kan afmelde sig centrale platformstjenester på samme vilkår som de kan tilmelde sig og at der er interoperabilitet mellem messaging-tjenester, samt at udviklere af applikationer kan få adgang – på rimelige vilkår – til f.eks. smartphones ekstrafunktioner (f.eks. NFC-chip). Gatekeeperne får endvidere bl.a. forbud mod at rangordne deres egne produkter bedre end konkurrenternes, bruge personoplysninger på tværs af tjenester (hybride forhold), indfører urimelige betingelser for erhvervsbrugere, samt installere visse softwareapplikationer på forhånd.  

Gatekeeperne bliver derudover forpligtet til at informere Kommissionen om gatekeeperens erhvervelser og fusioner. 

Gatekeepernes muligheder 

Mener en platform at den ukorrekt er blevet udpeget som gatekeeper, kan platformen henvende sig til Kommissionen, der efter en særlig procedure, kan kontrollere om udpegningen af platformen er korrekt. 

Sanktioner 

Rådet og Parlamentet er blevet enige om at forhøjelse det mulige bøde niveau i gentagelsestilfælde. Kommissionen – som bliver den eneste håndhævelsesmyndighed – har mulighed for at pålægge gatekeepere bøder på op til 10% af gatekeeperens samlede globale omsætning, der i gentagelsestilfælde kan stige til 20% af gatekeeperens samlede globale omsætning.  

Ved systematiske overtrædelser – mindst 3 gange på 8 år – kan Kommissionen indlede en markedsundersøgelse og efterfølgende pålægge adfærdsmæssige og strukturelle foranstaltninger. 

Rådet og Parlamentet er endvidere blevet enige om at indføre en anti-omgåelsesbestemmelse, der har til formål at sikre, at gatekeeperne ikke underminere forordningens regler.  

Håndhævelsesmyndigheder 

Rådet og Parlamentet er blevet enige at Kommissionen bliver forordningens eneste håndhævelsesmyndighed. Der vil dog blive nedsat et rådgivende udvalg samt en ”high-level group” som får til opgave Kommissionen i dets opgaver. 

Next steps 

Rådet og Parlamentet skal endeligt godkende forhandlerende kompromistekst, hvorefter forordningen kan træde i kraft og finde anvendelse. Vi mangler derfor også at se den endelige aftaletekst.  

Forordningen skal endelig godkendes af Rådet og Parlamentet, men forventes at træde i kraft i oktober 2022. Forordningen vil i så fald skulle anvendes fra april 2023. 

Læs mere her: 

Kontakt

Handel

Tina Buur Johnsen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil