Gemt

Overvejer du at ansætte en ukrainsk flygtning?

22. marts 2022

Hvis du overvejer at ansætte ukrainske borgere – eller allerede har gjort det – kan virksomheden få en turbovurdering af personens uddannelseskvalifikationer samt behov for efteruddannelse.

 

Turbovurdering af uddannelseskvalifikationer
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen tilbyder turbovurdering af udenlandske uddannelser til brug for både private og offentlige arbejdsgivere.

  • om uddannelsen er offentligt anerkendt i uddannelseslandet
  • hvilket niveau den udenlandske uddannelse svarer til i det danske uddannelsessystem
  • så vidt muligt hvilket fagligt område den udenlandske uddannelse svarer til i Danmark.
     

Vurderingen er gratis og tager normalt højst 5 arbejdsdage. Læs mere her: Turbovurdering for virksomheder - Uddannelses- og Forskningsministeriet (ufm.dk).

Efteruddannelse

AMU-kurser:
Medarbejderen kan have behov for korte, konkrete kurser knyttet til branchen og arbejdsfunktionen. Ofte er AMU-kurserne på dansk, men det er muligt at gennemføre kurser med brug af tolk. Læs mere her: Erhvervsrettet VEU - Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk).

Almen VEU og danskuddannelser:
Medarbejderen kan have behov for grundlæggende fag som dansk, matematik, engelsk og IT. Sprogfag som engelsk kan lade sig gøre uden danskkunstskaber, men andre fag kræver grundlæggende danskkunstskaber. Der tilbydes dog også kurser i grundlæggende danskkunstskaber. Læs mere her: Almen VEU - Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk).

Som altid får virksomheden økonomisk godtgørelse for både AMU-kurser og Almen VEU som kompensation. Du kan læse mere om AMU-kurser og Almen VEU her: Vejledning: AMU, FVU og avu - styrk dine medarbejderes kompetencer med efteruddannelse (virksomhedsguiden.dk).

Læs mere om rekruttering af ukrainske flygtninge her: Sådan kan din virksomhed rekruttere ukrainske flygtninge (danskerhverv.dk).

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Marianne Kragh

Chefkonsulent