Gemt

Ansættelse af unge under 18 år i juleferiejob

17. november 2022

Ungarbejdere under 18 år er omfattet af en række skærpede arbejdsmiljøretlige krav, som du som arbejdsgiver bør være opmærksom på, når du ansætter dem som ferieafløsere.

Hvis din virksomhed forventer at ansætte unge under 18 år i den kommende, travle juletid, er det en god ide at kende reglerne om alenearbejde, arbejdstid, løftearbejde, arbejde i lokaler med alkohol, løn mv.

Først og fremmest skal du være opmærksom på, om den unge er over 13 år eller har afsluttet 9. klasse og er fyldt 15 år, da det bl.a. har afgørende betydning for hvilket arbejde, den unge må udføre, hvor mange timer den unge må arbejde, samt om den unge må arbejde efter kl. 20.00.

Helt overordnet må børn under 13 år slet ikke udføre arbejde, men kan efter ansøgning til politiet få tilladelse til at deltage eller medvirke i kulturelle eller lignende aktiviteter.

Du kan finde mere information om ansættelse af unge under 18 år, unges arbejdsopgaver, arbejdstid og arbejdstidens placering, ansættelsesbeviser, løn mv. i Dansk Erhvervs pjece: ’Gode råd om ansættelse af unge under 18 år’.

Arbejdsgiverens ansvar
Det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for, at de unge overholder reglerne, mens de er på arbejde. Unge under 18 år har som udgangspunkt kun en meget begrænset erhvervserfaring, og derfor en manglende bevidsthed om risici og større sårbarhed overfor påvirkninger i arbejdsmiljøet. For mange er det deres første kontakt med arbejdsmarkedet. Derfor skal arbejdsgiveren tage særligt hensyn til dem, så de får en god start på arbejdslivet.

Oplæring og instruktion
Det er væsentligt at være opmærksom på, at du som arbejdsgiver har ansvaret for at sørge for, at dine ansatte under 18 år får en grundig oplæring og instruktion, så de kan udføre arbejdet indenfor sikkerheds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige rammer. Du kan finde mere information om, hvad ungarbejdere under 18 år egentlig må arbejde med i Dansk Erhvervs FAQ her

Ansættelsesbevis
Unge har ret til et ansættelsesbevis, hvis de ansættes til mere end 8 timers arbejde pr. uge og samtidigt ansættes til mere end 30 dage i alt. Dansk Erhverv anbefaler, at alle unge modtager et ansættelsesbevis med angivelse af deres vilkår, herunder særligt med angivelse af sidste arbejdsdag.

Du skal være opmærksom på, at den unge får funktionærstatus ved at arbejde mere end 8 timer om ugen med funktionærarbejde som f.eks. kontorarbejde, receptionsarbejde eller arbejde som kassemedarbejder.

Er du i tvivl?
Medlemsvirksomheder kan kontakte Dansk Erhvervs Hotline på tlf.nr. 3374 6400 med spørgsmål til de særlige arbejdsmiljø– og ansættelsesretlige forhold, der gælder for børn og unge.

Kontakt

Arbejdsmiljø

Mirjana Selisek

Chefkonsulent