Gemt

Nye spilleregler for tech-giganterne er trådt i kraft

04. november 2022

Ret ind, eller risiker massive bøder. Så konsekvent er meldingen fra EU til de store tech-giganter i den nye forordning om digitale markeder (”DMA”), som har til formål at sikre fair konkurrence-vilkår, samt mere retfærdige og åbne digitale markeder for alle. Forordningen trådte i kraft 1. november 2022 og har tech-giganterne ikke senest i 2024 rettet ind, vanker der bøder på op til 1/5 af den samlede globale omsætning, og – i værste fald – et påbud om adfærdsmæssige eller strukturelle foranstaltninger. 

 

DMA’en har til formål at forhindre, at de helt store tech-giganter – de såkaldte ”gatekeepere” – kan (mis)bruge deres position til at opnå uberettigede fordele på bekostning af deres brugere. Forordningens primære fokus er på at sikre; at erhvervsbruger får mulighed for at konkurrere uden at blive pålagt urimelige vilkår og betingelser, at forbrugerne får bedre mulighed for at skifte udbydere, samt direkte adgang til tjenester og mere rimelige priser.  

Hvem bliver reguleret og hvem får nye rettigheder? 

DMA’en regulerer gatekeepere og giver brugerne en lang række nye rettigheder.  

Gatekeepere er tech-virksomheder der;  
 
(i) har en betydelig indvirkning på det indre marked;  
 
(ii) udbyder en central platformstjeneste, der er en vigtige gateway for erhvervsbrugere til at nå ud til slutbrugerne, og  
 
(iii) har en grundfæstet og varig stilling i sine aktiver, eller det kan forventes, at virksomheden vil få en sådan stilling i nær fremtid.  
 
Udpegningen som gatekeeper kan ske på baggrund af kvantitative kriterier – udgangspunktet – eller kvalitative kriterier. ”Centrale platformstjenester” er bl.a. online markedspladser; online søgemaskiner og webbrowsere.  

Brugerne af gatekeepernes centrale platformstjenester får derimod en række rettigheder, der primært kommer til udtryk ved, at gatekeeperen enten forbydes at gøre noget eller forpligtes til at gøre noget. F.eks. forbyder DMA’en gatekeepere i at bruge prisklausuler overfor dets brugere, ligesom gatekeepere også forbydes at bruge ikke-offentligt tilgængeligt data i hybride forhold. 

Håndhævelse og sanktioner 

Kommissionen er DMA’ens eneste håndhævelsesmyndighed, men DMA’en giver også mulighed for civil håndhævelse via medlemsstaternes nationale domstole.  

Forsætlige eller uagtsomme overtrædelse af DMA’en kan straffes med meget store bøder, der i gentagelsestilfælde kan stige til helt enormt store bøder. Er det ikke nok, kan Kommissionen pålægge gatekeeperen adfærdsmæssige og strukturelle foranstaltninger, hvilket reelt betyder, at Kommissionen ultimativt kan kræve, at gatekeeperen splitter sin forretning op i flere dele.  

Tidshorisont for anvendelse 

DMA’en trådte i kraft 1. november 2022 og skal anvendes fuldt ud fra 2. maj 2023. DMA’ens notifikations- og sagsbehandlingsfrister betyder, at vi nok kommer hen til foråret 2024, førend DMA’ens forpligtelser slå igennem fuldt ud.

Læs mere:

Dansk Erhvervs agenda

Forordning (EU) 2022/1925 af 14. september 2022 om åbne og fair markeder i den digitale sektor og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937 og (EU) 2020/1828

 

Kontakt

Handel

Tina Buur Johnsen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil