Gemt

Teknologi frigør tid til omsorg og pleje

28. oktober 2022

I ældreplejen bliver mange timer brugt på at leve op til myndighedernes dokumentationskrav. Det koster tid fra plejen af borgerne. Dog er meget dokumentation nødvendigt, og løsningen er derfor ikke at man fjerner dokumentationskrav. Løsningen er teknologien, som kan bidrage til en nemmere og mere smidig dokumentationsproces og samtidig frigive mere tid til pleje og omsorg. Sådan lyder det fra Tobias Høher, medstifter af virksomheden Sekoia. 


På ældreområdet findes en lang række krav om dokumentation, som medarbejderne skal tage højde for. Hver dag bruges uanet mængder tid på at sidde ved tastaturet for at notere, hvad tid borgeren fik sin medicin, hvordan borgeren har det i dag, hvornår borgeren spiste sin mad – og meget mere.  

Siden 2011 har virksomheden Sekoia gjort det nemmere og hurtigere for både institutioner i udlandet og i Danmark gennem en digital app. Det skal være til gavn for den enkelte borger og den enkelte medarbejder.  

”I ældreplejen skal medarbejderne overordnet beskrive behovene for borgerne, imødekomme behovene gennem hjælp til borgeren og til sidst dokumentere leverancen for behovene overfor eksterne parter. Og hele denne proces er i bund og grund det, vi hjælper med,” siger Tobias Høher. 

Men for Tobias Høher betyder det ikke, at dokumentationskrav i ældreplejen er en dårlig ting.  

”Det er ikke forkert at have høje dokumentationskrav. Der er nogle, der skal betale, og der er en række interessenter rundt om den enkelte borgere. Hvis en borger eksempelvis går bort, skal man kunne bevise, at man har handlet rigtigt. Og den eneste måde at kunne bevise det er gennem dokumentation. Derfor er dokumentation ikke et onde. Men en dårlig dokumentationsproces er et absolut onde,” siger Tobias Høher.

imagev2sv.png

Tobias Høher, Medstifter af Sekoia.

Mere tid fra kolde hænder til varme hænder 
Det har i mange år været et velkendt problem, at dokumentationskrav i ældreplejen koster tid fra omsorg til borgerne. Det er en af de udfordringer, som Tobias Høher lægger stor vægt på.

”Vi ser at mange medarbejdere bruger ekstremt meget tid på dokumentationsprocessen i stedet for at bruge tiden på borgerne. Og det lægger sig op ad diskussionen om kolde og varme hænder – hvor dokumentation og myndighedsprocesser er kolde hænder, og selve plejen er varme hænder. Gennem en god og smidig dokumentationsproces, kan man flytte rigtig meget tid fra kolde til varme hænder.” 

For generelt har statistikkerne igennem tiden vist, at medarbejderne bruger for lidt tid på pleje og omsorg, fortæller Tobias Høher.

”Gentagende gange har tidsstudier vist, at medarbejderne i ældreplejen bruger langt fra 100% af deres arbejdsdag på omsorg til den enkelte borger. Der ligger altså et potentiale, som kan give mere effektivitet og mange varme hænder. Og selvom man aldrig kan nå op på de 100% - da der altid vil være ting som møder og koordinering – kan vi gennem processer og teknologier bevæge os tættere og tættere på.”

Fakta om Sekoia

  • Sekoia blev etableret i 2011
  • I 2016 åbnede Sekoia kontor i Sverige og England 
  • I dag har virksomheden omkring 60 kundeorganisationer – 12 af de kunder ligger i Danmark  


Taler ind i debatten om højt sygefravær, dårlig arbejdstrivsel og mangel på arbejdskraft
 
Udover at borgerne kan opleve en utilstrækkelig service, ligger der også et problem i at gøre et arbejde i ældreplejen mere attraktivt, da institutionerne på ældreområdet skriger efter arbejdskraft. Blandt andet viser en kommunaldirektørundersøgelse foretaget af Dansk Erhverv, at ni ud af ti kommunaldirektører anser manglen på arbejdskraft som en barriere for kvaliteten i ældrepleje både her og nu og frem mod 2030. 

For Tobias Høher er grundpillen derfor i deres koncept at kunne bidrage til at skabe mere arbejdskraft gennem en fornyet omtale af jobs i ældreplejen.  På den måde er Sekoias arbejde med til at gøre det mere attraktivt at være velfærdsmedarbejder i Danmark. 

”Vi læner os op ad snakken omkring manglende arbejdsglæde og mistrivsel. Vi ser meget højt sygefravær i mange af de steder, vi arbejder med. Og det er et udtryk for en usundhed i systemet, og at medarbejderne har ekstremt travlt og står overfor et kæmpe arbejdspres,” fortæller Tobias Høher og uddyber: 

”Det gør det ikke et attraktivt sted at arbejde. Hvis man har ambitionen og glæden i livet ved at arbejde med mennesker, er det lige nu desværre ikke det første sted, man kigger hen, når man er nyuddannet. Fordi anseelsen er lav, og presset er højt. Det, man blandt andet kan gøre for at ændre det, er at kigge på de strukturelle arbejdsvilkår. Så man kigger på de værktøjer, medarbejderne har for at kunne udføre og løse deres opgaver optimalt.”  

imageaikcq.png

 
Det engelske marked overfor det danske marked
På trods af at Sekoia er dansk funderet, har virksomheden bedst fodfæste i udlandet. Her er de især stærke på det engelske marked, og Tobias Høher ser betydelige forskelle på det engelske og danske system inden for ældreplejen. 

”Det engelske marked er meget mere fragmenteret, og her er ældreplejeområdet privatiseret – i modsætning til det danske. Det har gjort, at man I England har et stort service innovation til gavn for den enkelte borger, da der er mere konkurrence i England,” fortæller Tobias Høher.  

Samtidig ser han meget positivt på det danske marked inden for ældreplejen, når han sammenligner de to systemer.  

”I Danmark er vi langt foran i forhold til it og infrastruktur, og jeg tror det skyldes, at det danske marked har fokus på de løsninger, der løfter bredt – hvor man i England ikke har haft det samme incitament. Her ligger der et større incitament til at løfte lokalt og på service innovation. Overordnet er det danske marked bedre på mange punkter, men man kunne godt løfte mere – specielt på service innovation.” 

En fremtid, hvor teknologierne skal gøre den store forskel
Med de problemer vi står med i dag, tøver Tobias Høher ikke med at udpege, hvilke løsninger, der skal i brug, for at vi i fremtiden kan få en stærkere og bedre ældrepleje.  

”Vi skal hjælpe flere mennesker, end vi gør i dag med de samme løsninger, som vi har i dag – bare endnu bedre. Vi skal bruge klogere og mere intelligente løsninger, vi skal fjerne bureaukrati og byrder for plejepersonalet, og vi skal bruge AI til at udnytte data endnu bedre,” afslutter Tobias Høher.  

Kontakt

IT, tele & medier

Janus Sandsgaard

Digitaliseringspolitisk fagchef
Medarbejderprofil