Gemt

Dansk Erhverv: Manglen på hænder har på et år kostet danske virksomheder mindst 176 milliarder

Nyhed

Den massive mangel på arbejdskraft har kostet dansk erhvervsliv og dermed Danmark dyrt. Nye beregninger foretaget i forbindelse med Dansk Erhvervs Årsdag, viser, at virksomhederne som følge af mangel på hænder er gået glip af mindst i 176 milliarder i tabt omsætning.

Gennem det seneste år har manglen på arbejdskraft præget dansk erhvervsliv. Virksomhederne har i perioden opgivet at besætte i størrelsesorden 150.000 stillinger, fordi der ikke var kvalificerede ansøgere nok til de job, virksomhederne har forsøgt at besætte. Denne mangel på nye medarbejdere har tvunget virksomhederne til at afvise kunder, sige nej til ordrer i et sådant omfang at nedsat kapacitet og ufrivillige lukkedage flere steder er blevet hverdag. Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at siden august 2021 og et år frem har manglen på arbejdskraft i danske virksomheder medført omsætningstab på mindst 176 milliarder kroner. Det svarer til cirka fem procent af virksomhedernes samlede omsætning.

”Umiddelbart er det faktisk ganske nedslående. Og problemet går ikke væk. Der er udsigt til, at virksomhederne kommer til at mangle arbejdskraft i mange år frem i tiden Frem mod år 2030 kommer virksomhederne til at stå med et underskud af arbejdskraft i størrelsesorden 90.000 medarbejdere. De reformer, der skal sikre, at vi har kollegaer nok, slår ikke til. Der er brug for nye. Vi skal se bredt på området. Lige nu er der for eksempel fem ordninger, hvor man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før folkepensionen. Det er for mange. Selvfølgelig skal man som nedslidt kunne trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men der skal gøres noget ved, at for mange raske og rørige går ud af arbejdsmarkedet, før de når pensionsalderen. Det er derfor, at vi i Dansk Erhverv foreslår, at der efter et valg indføres et system med færre og mere enkle tilbagetrækningsordninger,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Find løsning på seks måneder
Lige nu er der 311.000 danskere på de fem tilbagetrækningsordninger. Der er tale om en vækst på 56.000 siden 2018.

”Vi skal have sat en prop i udstrømningen. Derfor opfordrer Dansk Erhverv til, at der straks efter et folketingsvalg nedsættes en arbejdsgruppe, der på seks måneder skal komme med forslag til, hvordan antallet af tilbagetrækningsordninger kan forenkles og reduceres. Målet for arbejdsgruppen skal være, at antallet af danskere på tilbagetrækningsordninger reduceres med mindst 30.000 personer i 2030. Det er selvfølgelig ikke det eneste greb, som er nødvendigt. Vi skal bredt og fordomsfrit se på, hvordan vi kan skaffe den arbejdskraft, som Danmark har brug for nu og i fremtiden. Det haster, og uanset hvordan et kommende Folketing bliver sammensat, så må og skal hurtig handlen i forhold til mangel på arbejdskraft være den absolutte førsteprioritet,” siger Brian Mikkelsen.

Læs Dansk Erhvervs analyse: ”Mangel på arbejdskraft har reduceret omsætningen i danske virksomheder med mindst 176 mia. kr. det seneste år” her - eller download analysen nederst på siden ⇓

Manglen på arbejdskraft har reduceret omsætningen i danske virksomheder med 176 mia

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Kasper Lindgaard

Chef for analyse og samfundsøkonomi