; ;
Gemt

Dansk Erhverv: Ny EU-enighed rammer forbi ønsket om lavere energiregninger

30. september 2022

EU’s energiministre er i dag blevet enige om prisloft over energiselskabers profit. Virksomhederne er presset af voldsomme energiregninger, og Dansk Erhverv bakker 100% op om fokus på energibesparelser, men advarer mod særskat på grøn strøm, der risikerer at øge usikkerhed for udbygning med mere billig grøn strøm.  

EU’s energiministre er på et rådsmøde i Bruxelles i dag blevet enige om prisloft over energiselskabers profit. Beslutningen kommer i forlængelse af en række nye initiativer til håndtering af energikrisen fra EU-Kommissionen onsdag. Det er vigtigt, at der nu kommer et mål for energibesparelser i medlemslandene, herunder i spidsbelastningsperioder, hvor forbruget af el er højst. Og at der kommer fokus på endnu hurtigere udfasning af gas efter eksplosionerne på Nordstream I og II. 

”Der skal fokus på at få prisen på gas ned. Derfor bakker vi op om en genforhandling af gasaftalerne med f.eks. Norge, og vi vil også gerne se på et prisloft på importeret ledningsført gas. Det kan reducere virksomhedernes energiregning – uden at ødelægge elmarkedet,” siger markedschef for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv Ulrich Bang. 

Særskat på grøn strøm svarer til at spise såsæden 
EU-kommissionen har foreslået at lægge en særskat på bl.a. grøn strøm for derved at få skatteindtægter, som kan omfordeles til borgere og virksomheder. Dansk Erhverv anerkender, at der er behov for at finde en løsning, der sikrer lavere og mere stabile energipriser. I Dansk Erhverv mener vi dog, at den foreslåede løsning ikke er den rigtige. 

“Det er helt afgørende, at vi hjælper virksomheder med at håndtere deres likviditetsudfordringer. Men en særskat på grøn strøm er ikke svaret, for det kommer højst sandsynligt ikke til at give virksomhederne lavere elpriser. Størstedelen af strømmen fra vind- og solparker er nemlig solgt på forhånd til fastprisaftaler. Så i bedste fald er forslaget tom symbolpolitik. I værste fald undergraver det investeringer i billig grøn strøm.,” siger Ulrich Bang. 

EU-kommissionen har desuden varslet et reformforslag af EU’s elmarked til næste forår. Elmarkedsmodellen har i de forgangne årtier sikret lave elpriser og et stærkt incitament til at bygge grøn strøm. Derfor er Dansk Erhverv skeptisk over for at ændre drastisk på markedsdesignet. 

”Lad os starte med at gøre det, vi i EU allerede er blevet enige om at gøre, nemlig at få et velfungerende indre elmarked. Det betyder konkret, at man i Tyskland skal begynde med at gøre det, vi gør i Norden. Nemlig at opdele Tyskland i flere budzoner, så elprisen i højere grad afspejler prisen på at producere strømmen. Det vil bringe elprisen i Danmark ned og dermed være godt nyt for pressede danske virksomheder” siger Ulrich Bang. 

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil