; ;
Gemt

Gode intentioner og en lysende rød lampe i Ursula von der Leyens tale

Dansk Erhverv støtter formand for Europa-Kommissionens ambition om et stærkt grønt elmarked, men mener ikke, at flere skatter er vejen frem.

Nyhed

14. september 2022

"Vi skal have fjernet de hindringer, der stadig holder vores små virksomheder tilbage."

Sådan sagde formand for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, onsdag i sin årlige tale om den Europæiske Unions fremtid.

Netop nu er især små og mellemstore virksomheder på tværs af EU ramt af usikkerhed, inflation og høje elpriser, og derfor er det ifølge kommissionsformanden vigtigt at gøre det lettere at drive virksomhed i EU.

Så langt er Dansk Erhverv rørende enig med kommissionsformanden, der i sin tale blandt andet fokuserede på konsekvenserne af de høje energipriser.

Til gengæld foreslog Ursula von der Leyen i samme tale at lægge loft på, hvor meget grønne elselskaber må tjene, ved at indføre en særskat på grøn energi. Ifølge kommissionen er det nemlig forkert at høste ”overnormale profitter” på vedvarende energi. Omvendt gribes der ikke ind i gaspriserne.

Særskatter på nationalt eller europæisk plan er ikke noget, Dansk Erhverv kan støtte. Slet ikke skatter på produktion af grøn strøm, som er en af nøglerne til at få nedbragt de høje elpriser. En særskat vil reducere lysten til at investere i grøn energi og dermed også skade den grønne omstilling.

”Det vil jeg gerne advare imod, da erhvervslivet har brug for gode, forudsigelige rammevilkår om blandt andet skatter og afgifter. Vi har brug for lavere elpriser - ikke øgede skatter på netop det, der skal bringe elprisen ned på sigt,” siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Samtidig er det stadig uklart, hvordan kommissionen definerer ”overnormale profitter” hos elselskaberne.

”Dansk Erhverv foreslår i stedet en øget integration af de europæiske elmarkeder og elnet, da det vil bidrage til at sænke elprisen og understøtte den grønne omstilling,” siger Brian Mikkelsen.

Ros til visionær dansk vindenergi
Store dele af Ursula von der Leyens tale om det forgangne og kommende år tog udgangspunkt i krigen i Ukraine og nødvendigheden af at udfase afhængigheden af russisk gas.

I den forbindelse understregede Ursula von der Leyen vigtigheden af et stærkere grønt elmarked og mindede i den forbindelse om oliekrisen i 1970'erne, hvor det ikke lykkedes at blive uafhængig af olie. Tvært imod.

"Der var kun få visionære mennesker, der forstod, at det reelle problem var selve de fossile brændstoffer og ikke blot prisen. Blandt disse hører vores danske venner," sagde hun og fortsatte:

"Da oliekrisen ramte, begyndte Danmark at investere kraftigt i at udnytte vindkraft til energiproduktion. Danskerne lagde fundamentet til deres globale lederskab i sektoren og skabte titusindvis af nye arbejdspladser."

"I Dansk Erhverv takker vi for roserne til Danmark, og håber, at Kommissionen også vil lytte, når vi siger, at rollen som foregangsland inden for blandt andet vindenergi ikke er nået med pludselige særskatter på grøn strøm," siger Brian Mikkelsen.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil
EU og International

Lasse Hamilton Heidemann

EU- og International Chef
Medarbejderprofil