; ;
Gemt

Godt med aftale om vinterpakken – men virksomheder vil fortsat være hårdt ramt

23. september 2022

Det er positivt, at der med aftalen om en vinterpakke åbnes op for en håndsrækning til de virksomheder, der oplever akutte likviditetsudfordringer som følge af den igangværende energikrise.

 

Et bredt flertal i Folketinget har netop indgået en aftale om en vinterpakke med en række elementer, der skal hjælpe virksomhederne bedre igennem energikrisen. Aftalen indeholder bl.a. en reduktion af tarifbetalingen og etablering af såkaldte indefrysningsordninger, der indebærer, at borgere og virksomheder via lån kan skyde og opdele energiregningen, hvis de ønsker det.

”Det er godt, at der nu en landet en bred aftale om en vinterpakke. For der er helt åbenlyst behov for en håndsrækning til de mange virksomheder, som er hårdt pressede, og som balancerer på kanten grundet de høje energipriser. Mange af Dansk Erhvervs medlemmer melder, at de er under et voldsomt pres. Vi anerkender klart, at der ikke er nogen nemme løsninger i denne yderst svære situation, og vi forstår absolut tankegangen bag den valgte model i en tid med høj inflation. Men vi må desværre også konstatere, at det ikke vil være nok for nogle virksomheder, og samtidig vil flere virksomheder opbygge gæld,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv, der understreger, at Dansk Erhverv undervejs har kæmpet for, at alle virksomheder har mulighed for at tilvælge ordningen.

”Det er positivt, at ordningen kommer til at kunne bruges af alle. Men vi er dog også overbeviste om, at størstedelen af virksomhederne kommer igennem den hårde tid uden at gøre brug af ordningen. Renteniveauet i ordningen er høj, og nogle vil sikkert forsøge at finde andre veje. Vinteren bliver hård. Vi skal alle spare på energien. Der er ingen tvivl om, at mange virksomheder havde håbet på mere, for de vil få meget svært ved at komme igennem vinteren. Flere virksomheder ser ind i at skubbe gæld foran sig, mens nogle af dem samtidig afbetaler på coronalån. Vi er klar over, at pakken langt fra vil hjælpe alle i denne vanskelige tid. Vi følger derfor fortsat situationen særdeles tæt – også i forhold til bevægelserne i EU for at finde løsninger,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv bifalder, at forhandlingerne også er mundet ud i en reduktion af tarifbetalingen til Energinet i 2023. Dette vil medføre en besparelse på 3,1 øre pr. kilowatt-time for både virksomheder og husholdninger.

”Det vil gøre en positiv forskel, og Dansk Erhverv er glade for, at det element er kommet med i den endelige aftale. Det ændrer dog ikke på, at alle kommer til at skulle skrue ned for energiforbruget i den kommende tid,” siger Brian Mikkelsen.

 

Håber på hurtig virkning
Dansk Erhverv håber, at ordningen får hurtig effekt til gavn for de virksomheder, som får brug for den.

​​”Det er vores håb, at ordningen kan træde i kraft gnidningsfrit, men jeg tror desværre, vi må forvente en del administrativt bøvl. For det ser ud til, at ordningen bliver administrativ tung og byrdefuld at implementere for energiselskaberne,” siger Brian Mikkelsen.

Dansk Erhverv noterer endvidere med tilfredshed, at ordningen bl.a. finansieres ved at drive den offentlige sektor mere effektivt.

”Vi bifalder, at en del af finansieringen kommer af at drive staten mere effektivt. Det er vigtigt, at også den offentlige sektor hele tiden bliver dygtigere og dygtigere, og det anerkendes nu af et bredt politisk flertal. Det er positivt,” siger Brian Mikkelsen.

LÆS OGSÅ: Overblik: Vinterpakkens betydning for virksomhederne

Kontakt

Kommunikation & Presse

Lars Ohlsen

Pressechef