; ;
Gemt

Overblik: Vinterpakkens betydning for virksomhederne

23. september 2022

Vinterpakken indeholder en række elementer, der skal hjælpe virksomhederne bedre igennem energikrisen. Få et overblik her:

Indefrysningsordning
Der etableres en midlertidig og frivillig indefrysningsordning, som kan anvendes af alle landets virksomheder, der i forhold til energiselskaberne er registreret med CVR-nummer. Ordningen vil gælde fra 1. november 2022.

Konkret indebærer indefrysningsordningen, at danske virksomheder kan bede deres energiselskab om at få indefrosset en del af virksomhedens energiregning, som overstiger priserne pr. 4. kvartal 2021, hvis elprisen er højere end 0,8 kr. pr. kWh (excl. afgifter tariffer) og gasprisen er højere end 5,84 kr pr. m3.

Ordningen indeholder et indefrysningsloft for el og gas på 15 mio. kr. pr. virksomhed samt et indefrysningsloft på 3,75 mio. kr. pr. virksomhed i forhold til fjernvarme. Der kan ikke indefryses udgifter, der overskrider lofterne. Ordningen skal administreres af energiselskaberne, som har mulighed for at få dækket ekstra omkostninger til administration ved et gebyr.

Indefrysningsordning for energiintensive virksomheder
Der etableres en særskilt indefrysningsordning for energiintensive virksomheder. Ordningen vil gælde for virksomheder, hvor mindst 3 pct. af omsætningen gik til energiforbrug i 2021, og som oplever et driftstab, hvor mindst 50 pct. af tabet er forårsaget af den stigning i enhedspriserne for el og gas, som overstiger det dobbelte af den enhedspris, som blev betalt i gennemsnit i perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Energiintensive virksomheder kan under ordningen opnå lån (svarende til indefrysning) for op til 50 pct. af virksomhedens ekstraudgifter til el og gas, når prisen på hhv. el og gas overstiger det dobbelte af den gennemsnitlige pris i 2021. Ordningen for energiintensive virksomheder får et indefrysningsloft på 190 mio. kr. Udgifter til fjernvarme omfattes ikke af ordningen. I modsætning til den generelle indefrysningsordning bliver det ikke energiselskaberne, men Erhvervsstyrelsen der skal administrere ordningen.

Renten på indefrysningsordningen vil blive fastsat til 4,4 %, hvilket svarer til renten på den 10 årige statsobligation på 2 % samt et rentetillæg på 2,4 % til afdækning af statsfinansielle risici.

Ved spørgsmål til myndighederne om indefrysningsordningerne, bør der rettes henvendelse til Erhvervsstyrelsen.

Reduktion af tarifbetaling
Elforbrugernes tarifbetaling til Energinet bliver reduceret i 2023. Konkret vil både virksomheder og husholdninger opnå en besparelse på 3,1 øre pr. kilowatt-time som følge af den lavere tarifbetaling.

Almindelig elafgift lempes
Den almindelige elafgift lempes midlertidigt til EU’s minimumssats på 0,8 øre pr. kilowatt-time i første halvår af 2023. Det vil bl.a. gavne ikke-momsregistrerede erhverv, som i dag betaler den fulde elafgift. Således vil ikke-momsregistrerede erhverv opnå en lempelse på 68,9 øre pr. kWh i 1. halvår af 2023.

Læs mere om vinterpakken på Finansministeriets hjemmeside

Læs også: Godt med aftale om vinterpakken – men virksomheder vil fortsat være hårdt ramt

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil