Gemt

Orientering om de stigende energipriser

Nyhed

08. september 2022

Det er godt med politisk fokus på stigende energipriser, men beslutningstagerne må ikke glemme virksomhederne.  

 
Elprisernes himmelflugt udfordrer rigtig mange virksomheder. Mange er bekymrede for, om de kan betale næste faktura, om de må skære ned på produktionen eller holde lukkedage, eller om de overhovedet kan komme gennem vinteren. 
 
Politisk har fokus indtil nu været på husholdningerne, men Dansk Erhverv presser hårdt på for, at politikerne ikke glemmer virksomhederne. Ikke mindst mange SMV’er er hårdt spændt for. 
 
Regeringens energispareplan 
Regeringen præsenterede i går en række initiativer til at afhjælpe de værste effekter af de stigende energipriser: 

 • En bred politisk aftale om en statslig garanti på 100 mia. kr. for at sikre likviditet i energiselskaberne. 
 • Et krav om energibesparelser i offentlige bygninger ved bl.a. at skrue varmen ned til 19 grader og forkorte fyringssæson (gælder dog ikke hospitaler, plejehjem og daginstitutioner) og slukke for al unødig udendørs belysning. 
 • En energisparekampagne for husholdninger, som yderligere skal reducere energiforbruget. 
   

Dansk Erhverv bakker op om garantien til energiselskaberne, så elmarkedet kan fungere. Ligeledes er det helt afgørende, at der kommer højt tempo på energibesparelser, men der bør større fokus på virksomhedernes mulighed for effektiviseringer og besparelser. Derfor foreslår Dansk Erhverv at omlægge eksisterende tilskudspuljer til en fradragsordning, så virksomheder kan få øget afskrivningsgrundlag til deres grønne investeringer. 
 
Et enigt Folketing blev desuden enige om i går at sænke elafgiften med 4 øre per kWh. De fleste virksomheder kan i dag få refunderet elafgiften, hvorfor sænkelsen primært vil komme husholdningerne til gode. Dansk Erhverv foreslår, at alle virksomheder skal kunne få refunderet elafgiften til EU’s minimumssats på 0,4 øre/kWh. 
 
EU’s energispareplan 
I Bruxelles afholdes senere i dag hastemøde blandt EU’s energiministre, hvor medlemslandene skal drøfte en række forslag, som EU-kommissionen foreslog i onsdags. Det drejer sig om: 

 • Et obligatorisk krav til alle lande om at reducere elforbruget med 5 pct. i spidsbelastningsperioder og 10 pct. i det hele taget. 
 • Et prisloft på russisk gas. 
 • Et prisloft på strøm, som ikke er produceret på gas. Strøm fra gas er i dag den dyreste strøm og sætter derfor prisen for al strøm på markedet. 
 • Virksomheder, der leverer fossile brændstoffer, vil skulle betale et “solidaritetsbidrag”. Pengene skal bruges på grøn omstilling og sårbare forbrugere. 
 • En åbning af statsstøttereglerne, så medlemslandene kan stille likviditetsgarantier til energiselskaberne. 
   

Dansk Erhverv bakker op om et prisloft på russisk gas, så Europa ikke skal finansiere Putins krig i Ukraine. I forhold til et prisloft på strøm, er Dansk Erhverv meget skeptisk. Det skal overvejes meget nøje, så det ikke får negative konsekvenser for forsyningssikkerheden eller den grønne omstilling. Derfor bør grønne el-kontrakter ikke omfattes af et prisloft. Arbitrær ekstrabeskatning vil nemlig de facto straffe de virksomheder, som har udvist grøn rettidig omhu ved at investere i vindmølle- eller solcelleparker, og en ekstrabeskatning vil ikke sænke elpriserne. 
 
Dansk Erhverv savner desuden svar på, hvordan udbygningen af billig sol og vind kommer op i tempo. I dag forsinker bureaukrati nemlig udbygningen. Det gælder f.eks., når man søger om tilladelse til at opføre en park, eller når man vil have den nettilsluttet. Derfor er der behov for en grøn afbureaukratisering, så vi hurtigere får mere billig grøn strøm. 

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Markedschef, Klima, energi og miljø
Medarbejderprofil
Klima, energi og miljø

Kristian Lund Kofoed

Fagchef for energi