Gemt

Seneste nyt om regulering af fødevarekontaktmaterialer

18. januar 2023

Nye regler om fødevarekontaktmaterialer af genanvendt plast, revision af rammeforordningen og ændringer af plastforordningen. Læs om de seneste/kommende ændringer til reguleringen af fødevarekontaktmaterialer.

Nye regler om fødevarekontaktmaterialer af genanvendt plast
En ny EU-forordning om genanvendt plast til fødevarekontaktmaterialer (2022/1616) trådte i kraft den 10. oktober 2022. I forordningen fastsættes der regler for:

 • Markedsføring (salg) af plast fødevarekontaktmaterialer som indeholder plast, der stammer fra eller er fremstillet af affald.
 • Udvikling og brug af genanvendelsesteknologier, -processer og -installationer til fremstilling af genanvendt plast til brug i plast fødevarekontaktmaterialer.
 • Anvendelse af fødevarekontaktmaterialer af genanvendt plast og af plast fødevarekontaktmaterialer, der er bestemt til genanvendelse.

Læs mere i Dansk Erhverv nyheden Ny forordning om genanvendt plast til fødevarekontaktmaterialer.

Revision af rammeforordningen for fødevarekontaktmaterialer
EU-Kommissionen er i gang med en større revision af rammeforordningen for fødevarekontaktmaterialer. Som baggrund for revisionen har Kommissionen evalueret reglerne for fødevarekontaktmaterialer. De væsentligste mangler der blev identificeret gælder:

 • Mangel på specifikke regler for fødevarekontaktmaterialer udover plastik.
 • Svært at bevise compliance for fødevarekontaktmaterialer.
 • Mangel på information i forsyningskæden.
 • Udfordringer med håndhævelse.
 • Manglende prioritering af de mest farlige stoffer.
 • Utilstrækkelig støtte til SMV'er (små og mellemstore virksomheder).
 • Manglende støtte til udviklingen af sikre og mere bæredygtige alternativer

Det var oprindeligt planlagt, at EU-Kommissionen skulle offentliggøre udkast til en ny rammeforordning for fødevarekontaktmaterialer i andet kvartal 2023, men Dansk Erhverv vurderer det mere sandsynligt, at der først kommer et udkast, når den næste EU-Kommission er udpeget i 2024.

Ændringer af plastforordningen (10/2011)
16. ændring af plastforordningen blev vedtaget den 19. oktober 2022, og indeholder:

 • Ændringer til stoffer på positivlisten, herunder phtalater.
 • Nye stoffer på positivlisten.
 • Sletning af træfibre fra positivlisten.
 1. ændring af plastforordningen forventes i starten af 2023, og vil indeholde:
 • Præcisering af, at produktionsafklip og -skrot er omfattet af plastforordningen og ikke af genanvendelsesreglerne.
 • Tilføjelse af renhedskrav til stoffer.
 1. ændring af plastforordningen kommer senere i 2023, og forventes at indeholde:
 • Ny lav grænseværdi for styren.
 • Ny lav grænseværdi for titaniumdioxid, TiO2.

Kontakt

Fødevarer

Krestine Greve

Chefkonsulent
Fødevarer

Saoirse McKeever Andersen

Fagchef for fødevarer