; ;
Gemt

Dansk Erhverv: Grøn aftale sætter turbo på havvind og giver meget mere grøn strøm

30. maj 2023

Med dagens politiske aftale på op til 14 GW havvind sættes der for alvor turbo på den grønne omstilling i Danmark. Dansk Erhverv ser aftalen om udbud af 6 GW havvind som afgørende for, at klimamålene kan nås, Danmark kan blive uafhængig af russisk gas, og de høje energiregninger kan nedbringes. Erhvervsorganisationen er dog bekymret over den konkrete model for Energiøen ved Bornholm, som kræver massiv statsstøtte.

havvind.jpg

Nye havvindsudbud og en energiø ved Bornholm skal realisere op til 14 GW havvind, hvilket svarer til mere end en femdobling den nuværende danske havvindskapacitet. Den store mængde havvind er helt nødvendig, hvis Danmark skal nå klimamålene, der skal sikres lavere elpriser, forsyningssikkerheden øges, og der skal skabes et grundlag for fremtidens PtX-industri i Danmark.

”Vi har behov for al den grønne strøm, som vi kan få. I Danmark har vi heldigvis rigtig gode forudsætninger for store mængder havvind. Det er meget positivt, at vi med dagens aftale nu har rammerne for de kommende havvindsudbud på plads, så vi forhåbentlig endeligt kan komme i gang,” siger Ulrich Bang, underdirektør i Dansk Erhverv.

Stort politisk ansvar
Med aftalen er det besluttet, at staten skal være medejer med en ejerandel på 20 procent af de kommende havvindmølleparker i udbuddene. Det er en model, der ikke er afprøvet før i Danmark eller andre lande. Dansk Erhverv påpeger, at der lægges et stort politisk ansvar på at få modellen til at gå hånd-i-hånd med en hurtig realisering af havvinden.

”Det er noget helt nyt, at staten skal være medejer af havvindmølleparker. Vi og erhvervet vil gøre alt for at få modellen til at fungere, for havvinden skal op at stå hurtigst muligt. Vores klare opfordring er, at politikerne nu gør alt for at sikre, at udbuddene hurtigt bliver afholdt, og at modellen med statsligt ejerskab understøtter en hurtig opstilling af havvinden. I den forbindelse er det afgørende, at staten forvalter sit ejerskab passivt og lader markedet stå for opstillingen og driften af parkerne,” siger Ulrich Bang.

Hastighed er afgørende
Den nationale og europæiske efterspørgsel efter grøn strøm kommer til at eksplodere. Det er derfor meget vigtigt, at de 6 GW-udbud er et supplement og ikke en erstatning til de ansøgte 14 GW åben dør-havvind, der for nuværende er blevet sat på pause.

”Vi har behov for en hurtig afklaring fra myndighederne på åben dør-ansøgningerne. Der skal meget mere grøn strøm til, hvis den grønne omstilling skal op i gear. Åben-dør-projekterne er derfor helt nødvendige, og det haster med at få dem realiseret,” siger Ulrich Bang. 

Behov for statsstøtte vækker bekymring
Den politiske aftale rummer også beslutning om Energiøen ved Bornholm samt en statsstøtte på 17,6 mia. kroner, da projektet ikke forventes at være rentabelt i modsætning til enkeltstående havvindmølleparker. Energi Bornholm vil øge forsyningssikkerheden i Danmark.

Strømproduktionen fra energiøens 3 GW havvind vil årligt kunne erstatte ca 2,5 mia. m3 naturgasforbrug, viser Dansk Erhvervs tal. Det svarer til næsten et års gasproduktion fra Thyrafeltet i Nordsøen.

”Dansk Erhverv bakker op om energiø Bornholm, men er selvsagt bekymret over det pludselige store behov for statsstøtte og opfordrer derfor til at der afsøges muligheder for en energiø, som giver samme mængde grøn strøm og øget forsyningssikkerhed, men som samtidig kan leveres billigere og uden konkurrenceforvridning,” siger Ulrich Bang.  

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil