; ;
Gemt

Se listen: Fire ud af ti uddannelser har overledighed blandt deres dimittender

06. maj 2023

En ny analyse fra Dansk Erhverv viser markant overdimittendledighed på 43 procent af uddannelsesudbuddene. Der skal skæres i antallet af uddannelser, og uddannelsesinstitutionerne skal have større incitament til at sikre, at de uddanner til fremtidens arbejdsmarked og erhvervsliv.

Regeringen præsenterede i marts deres udspil til en reform af de videregående uddannelser. For Dansk Erhverv er det afgørende, at en sådan reform tager hånd om de voldsomme forskelle, der er på de enkelte uddannelsers evne til at uddanne unge, der kommer i beskæftigelse. I dag er mere end 44 procent af dimittenderne fra engelskstudiet på Aalborg Universitet fortsat ledige to år efter endt studie. For revisorkandidater fra CBS er tallet blot to procent. Det tyder på, at der fortsat er et potentiale i at se på om, de unge får de kompetencer, erhvervslivet efterspørger.

”Viden og kompetencer er vores primære råstof i Danmark, og som samfund bruger vi et tocifret milliardbeløb på vores uddannelser. Vi har derfor en forpligtelse til at sikre, at vores investering i uddannelser bruges på den bedste måde. Derfor er det stærkt kritisabelt, at der uddannes så mange til ledighed. Det kalder på handling, der sikrer, at flere unge får en uddannelse, der ruster dem til både nutidens og fremtidens arbejdsmarked. siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Behov for at slå uddannelser sammen
Når der fortsat er mange uddannelser med høj ledighed, kalder det på, at vi gør noget nyt.

”Vi kommer ikke uden om, at uddannelsesinstitutionerne skal gøres mere ansvarlige for at få deres dimittender i job. Dansk Erhverv foreslår, at 25 pct. af uddannelsesmidlerne skal gøres afhængige af, om dimittenderne kommer i relevant beskæftigelse. Der er også for mange uddannelsesudbud, der er for små, og det er særligt blandt de mindre uddannelser, at vi ser overledigheden. Derfor er der et behov for en central uddannelsesplanlægning i Danmark, hvor flere små uddannelser lægges sammen, og hvor uddannelser med høj ledighed lukkes helt. De frigivne midler kan bruges til at investere i skabe bedre uddannelser med for eksempel flere undervisningstimer og mere feedback,” siger Brian Mikkelsen.  

Vær varsom
Dansk Erhvervs kortlægning viser også, at der er en række områder med stor mangel på arbejdskraft. Der mangler velfærdsuddannede som sygeplejersker og pædagoger, men der er mangel på en lang række universitetsuddannelser. Det gælder områder som it, økonomi, erhvervsøkonomi, jura og revisor.

”I den kommende reform af universitetsuddannelserne, er det helt afgørende, at vi passer på de velfungerende uddannelser, der i dag er en mangelvare fra for eksempel CBS og DTU. Derfor skal regeringen og Folketinget være meget varsomme med at forkorte de mest efterspurgte uddannelser,” siger Brian Mikkelsen.

Brug for oprydning i uddannelsesjunglen

pdf

Download

SE LISTEN

Få et overblik over løn og ledighed for uddannelser i Danmark - klik dig ind i listen her ⇓

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil