; ;
Gemt

Dansk Erhvervs forslag om en energikrisestab bliver nu en realitet

29. marts 2023

Regeringen har netop nedsat en national energikrisestab (NEKST), som skal bidrage til at nå klimamålene og udfase russisk gas. Dansk Erhverv roser initiativet og kalder på mere billig, grøn strøm.

Regeringens præsentation onsdag af NEKST møder ros i Dansk Erhverv, der foreslog selvsamme initiativ i forbindelse med forhandlingerne om regeringsgrundlaget.

Medicinen mod de høje energiregninger er nemlig mange flere vindmøller og solceller i en fart, og forhåbentlig kan NEKST være en del af kuren.

”NEKST’s succes skal måles i, hvor meget sol og vind der bliver stillet op, hvor meget gas, der bliver udfaset, og hvor meget elnettet og infrastrukturen bliver udbygget. Konkret foreslår vi, at NEKST’en etablerer en grøn behandlingsgaranti, hvor grønne energiprojekter bliver sagsbehandlet og godkendt inden 12 måneder,” siger Ulrich Bang, der er underdirektør for klima, energi og miljø i Dansk Erhverv.

Konkrete og projektnære initiativer
I det nyligt fremlagte finanslovsforslag får NEKST tilført 20 mio. kr. i perioden 2023-2024. Dansk Erhverv håber, at man i arbejdet kan blive konkret og projektnær, så man ser på de enkelte sol-, vind- og fjernvarmeprojekter og får fjernet de snubletråde, som står i vejen.

”Vi skal lære af succesen fra corona-håndteringen, hvor man i tæt offentligt-privat partnerskab fik omstillet produktionen, så vi kunne få nok håndsprit og værnemidler.  Det er ikke flere tykke rapporter, vi har brug for, men hurtig handling og mere billig grøn strøm i de danske stikkontakter,” siger Ulrich Bang.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Ulrich Bang

Underdirektør
Medarbejderprofil