; ;
Gemt

Skal du i gang med Klimaregnskabet – hvor kan du søge råd?

23. marts 2023

Der kan være store fordele ved at arbejde ambitiøst og målrettet med at reducere udledning af drivhusgasser. Men hvor starter du, hvis din virksomhed vil arbejde konkret med klima?

Forventningerne til virksomhedernes arbejde med klima er fortsat store, og mange virksomheder leder efter konkrete værktøjer og inspiration til at opgøre deres klimaaftryksregnskab. I denne artikel gennemgår vi fire indgange, der kan hjælpe en i gang.

Nem Guide til Klimaregnskabet
Dansk Erhverv har i samarbejde med EY og Global Compact Network Danmark lavet en guide til virksomheder, som ønsker at komme i gang med deres klimaregnskab. CO2-udledninger bliver målt og rapporteret som CO2-ækvivalenter under tre forskellige typer udslip, som man referer til som scope 1, 2 og 3. Guiden gennemgår scope 1, 2 og 3 udledninger, giver eksempler på C02-beregninger og giver indblik i, hvordan man som virksomhed kan opgøre, monitorere og rapportere på sin klimapåvirkning. Beregning af virksomhedens CO2-udledning er ikke en strategi i sig selv. Det giver dog virksomheden muligheder for at udarbejde en klimastrategi og derigennem sætte målsætninger for sin klimapåvirkning. Derfor giver guiden også gode råd til klimastrategien, samt gennemgår spørgsmål, som en klimastrategi kan besvare.

Læs ”Nem Guide til Klimaregnskabet”

Klimakompasset
Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Energistyrelsen lanceret værktøjet ”Klimakompasset”. Det er målrettet SMV’er og kan hjælpe med at beregne og opgøre klimaaftryk samt give indblik i, hvordan man kan reducere CO2-aftryk. Klimakompasset dækker bl.a. indkøb af materialer, transport, håndtering af affald og forbrug af el, gas eller varme. Værktøjet er gratis og webbaseret.

Læs mere om Klimakompasset

Skræddersyet SMV tilbud til medlemmer af Dansk Erhverv
Som SMV-medlem af Dansk Erhverv kan du få et særligt tilbud på et målrettet klimaforløb over otte uger, hvor du sammen med rådgivningsvirksomheden Viegand Maagøe kan udvikle en flerårig klimaplan med konkrete tiltag for energieffektivisering. Forløbet, indeholder også rådgivning om, hvordan I sikrer den strategiske forankring af klimaindsatsen i virksomheden, og hvordan I kan synliggøre jeres indsats.

Læs mere om forløbet

Klimaregnskabet – sæt tal på din virksomheds klimaaftryk
I januar afholdt Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer et webinar med fokus på klimaregnskab. På webinaret blev der delt råd og vejledning til, hvordan man kan udarbejde et klimaregnskab. Rådgivere, specialister og virksomheder deltog og delte praktiske værktøjer, erfaringer og inspiration til arbejdet med beregningen af din virksomheds klimapåvirkning.

Se eller gense webinaret

Webinaret er en del af serien ”Det bæredygtige rapporteringsspor”, og næste del af webinarserien bliver skudt i gang nu. Læs mere om webinarserien.