; ;
Gemt

Dansk Erhverv glæder sig over den første ECTS-berettigede uddannelse i offentlige indkøb

08. november 2023

IKA – Foreningen af offentlige indkøbere og Roskilde Universitet er gået sammen om at etablere den første ECTS-berettigede uddannelse i offentlige indkøb. Formålet er at styrke indkøbernes kompetencer og professionalisere offentlige indkøb. Etableringen af uddannelsen har siden 2019 været en mærkesag for Dansk Erhverv, og derfor vækker nyheden da også stor glæde i erhvervsorganisationen.

I Dansk Erhverv ser vi positivt på den nye ECTS-berettigede uddannelse i indkøb, som IKA – Foreningen af offentlige indkøbere og Roskilde Universitet nu udbyder.

Dansk Erhverv har længe anbefalet at styrke indkøbernes kompetencer med en professionel indkøbsuddannelse, og det her initiativ er derfor et stort skridt i den rigtige retning:

”Det er et fantastisk initiativ af IKA og RUC med en ECTS-berettiget uddannelse i offentlige indkøb. Vi har længe haft et ønske om en sådan uddannelse”, siger Morten Jung, markedschef i Dansk Erhverv for offentlig-privat samarbejde.

Godt med kommercielt fokus
Uddannelsen har særligt fokus på de relationelle elementer i indkøbet, nemlig samarbejdet mellem de offentlige og private parter. Det betyder, at deltagerne på uddannelsen bl.a. vil blive indført i, hvordan offentlige indkøb kan bruges strategisk og værdiskabende.

Vigtigst er dog uddannelsens kommercielle fokus:

”Det er godt, at uddannelsen har et kommercielt fokus. Det er vi meget tilfredse med. De gode løsninger kommer af et gensidigt stærkt samarbejde mellem offentlig g privat, og derfor skal der lyde ros herfra for det kommercielle perspektiv og fokus på relationen til leverandørsiden”, siger Morten Jung.

Næste skridt er at gøre uddannelsen permanent
Lige nu er der to hold, ét i foråret 2024 og ét i foråret 2025, og hvert hold er målrettet forskellige grupper. For Dansk Erhverv er det næste naturlige skridt, at uddannelsen skal gøre permanent:

”I Dansk Erhverv vil vi arbejde for en permanent, ECTS-berettiget indkøbsuddannelse. Det vil gøre, at flere af vores nuværende og kommende indkøbsstjerner i det offentlige bliver klædt endnu bedre på, også i forhold til hele bæredygtighedsdagsordenen, der utvivlsomt både bør og kommer til at fylde mere i offentlige indkøb”, afslutter Morten Jung.

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil
Offentlig-privat samarbejde

Malene Jæpelt

Chefkonsulent
Medarbejderprofil