; ;
Gemt

Alle offentlige indkøb i Danmark bør indeholde bæredygtighedshensyn

11. oktober 2023

Det offentlige køber hvert år ind for 415 mia. kr. og bør i højere grad bruge sin indkøbsmuskel til at fremme en mere bæredygtig udvikling. Dansk Erhverv præsenterer 5 anbefalinger, der kigger mod et mere bæredygtigt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Det offentlige har en enorm købekraft. Et indkøb i den størrelse forpligter, men rummer også et stort potentiale for at flytte samfundet i en mere bæredygtig retning. Eksempelvis ved at reducere det betydeligt klimaaftryk, som kommer af et årligt indkøb på 415 mia. kroner, hvilket i 2021 er beregnet til 16 millioner ton CO2-ækvivalenter.

Det mener Brian Mikkelsen, der er adm. direktør i Dansk Erhverv.

”Med sin store indkøbskraft besidder det offentlige både et ansvar og en unik mulighed for at fremme en mere bæredygtig udvikling. Det kræver dog politisk vilje og ledelse, og der skal sættes klare og ambitiøse mål, hvis det skal lykkedes at flytte Danmark i en mere bæredygtig retning. Der er behov for en mere nuanceret tilgang til udbud, hvor kvalitet og bæredygtighed fylder mere og pris mindre,” siger Brian Mikkelsen.

I virksomheden Atea Danmark, der er leverandør af it-infrastruktur, ser adm. direktør Kathrine Forsberg meget positivt på at skærpe kravene for bæredygtige offentlige indkøb.

”I Norge har man besluttet at klima og miljø skal vægte mindst 30 pct. i alle offentlige indkøb. Det synes vi er en rigtig god vej at gå, for det rykker virkelig ved bæredygtighedsindsatsen, når konkurrencen på området bliver skærpet. Bæredygtige løsninger betragtes ofte som et fordyrende led, men det er ikke nødvendigvis sandheden. Hvis det offentlige sætter bæredygtighed som et lovmæssigt krav, tror jeg, at vi fremadrettet vil se endnu flere rentable, bæredygtige forretningsmodeller og ydelser,” siger Kathrine Forsberg.

Bæredygtige løsninger forudsætter de rette rammevilkår

Dansk Erhverv foreslår:
  • Bindende klimamål for reduktion af drivhusgasudledningen fra det offentlige indkøb
  • Udvikling af positivliste for klimastandarder og metoder til klimaberegninger
  • Bæredygtighedskrav skal indgå som konkurrenceparameter i alle offentlige udbud
  • Bæredygtighedskrav i udbud skal strømlines med bæredygtighedslovgivning
  • Styrkede kompetencer med professionel indkøbsuddannelse

⇒ Læs mere her 


Derfor præsenterer Dansk Erhverv 5 anbefalinger, der har til formål at sikre rammevilkår, som understøtter mere bæredygtige offentlige indkøb i fremtiden. Blandt andet mener erhvervsorganisationen, at alle offentlige indkøb i fremtiden bør indeholde bæredygtighedshensyn.

Når det offentlige stiller krav, som fremmer bæredygtige hensyn til det private ved løsningen af opgaver, stimuleres markedet nemlig til at tænke nyt og fokusere sin udvikling mod mere bæredygtige løsninger.

”Mere bæredygtige offentlige indkøb vil understøtte en reel og efterspørgselsbaseret grøn omstilling af erhvervslivet. Vi kan bevæge os imod en både mere bæredygtig og konkurrencedygtig udvikling, hvis alle offentlige indkøb indeholder bæredygtighedshensyn, fastholde danske arbejdspladser og virksomhedernes internationale konkurrenceevne,” siger Brian Mikkelsen.

”Det er en kærkommen mulighed for at få erhvervslivets parter til skubbe deres innovative og grønne løsninger ud som en del af normen og ikke bare som tilfældigt vedhæng. Private oplever allerede, at de nye CSRD-krav skaber udfordringer med miljø- og klimarapportering, og det offentlige bør gå forrest i den udvikling. Vi har mange gode løsninger for, hvordan man nemt og effektivt sikrer en korrekt rapportering. De løsninger så vi gerne blive prioriteret som et bærende krav i de offentlige udbud,” siger Kathrine Forsberg.

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Branchedirektør for OPS
Medarbejderprofil