; ;
Gemt

Dansk Erhverv: Vi skal have et paradigmeskifte for udenlandsk arbejdskraft

05. september 2023

Danmark, EU og den øvrige vestlige verden står over for en massiv nedgang i arbejdsstyrken de kommende år, hvor færre skal forsørge flere. Flere internationale kollegaer skal være en del af løsningen til at fremtidssikre Danmark. Det kræver, at Danmark indfører et decideret paradigmeskifte på området, der blandt indebærer partnerskaber med andre lande og at man som arbejdende udlænding føler sig mere velkommen i Danmark.

Der bliver langt færre europæere i arbejdstøjet i de kommende år. I dag er der 265 mio. borgere i EU og Norden mellem 20 og 64 år. I de næste mange år vil det tal falde. Ifølge FN’s prognoser vil der allerede om ti år være 17 mio. færre i alderen 20-64 år og 45 mio. færre i 2050. Og de ti europæiske lande, som Danmark får flest af vores internationale kolleger fra, vil i 2050 være 35 mio. færre 20-64-årige.

Partnerskabsaftaler skal sikre op imod 50.000 internationale kolleger

“Danmark skal i gang med et decideret paradigmeskifte for udenlandsk arbejdskraft. Det er nu, vi skal handle. I år vender den demografisk medvind til modvind og ifølge nye beregninger fra Dansk Erhverv forventer vi, at vi kommer til at mangle omkring 130.000 kolleger om 10 år. Der er brug for, at vi tænker nyt og vender fortidens tankegang på hovedet.”

“Frem for at holde gode kolleger ude, skal vi i stedet gøre det meget nemmere at komme hertil for at arbejde, og vi skal indgå partnerskaber med andre lande, der skal sikre nok kolleger til fremtiden. Derfor foreslår Dansk Erhverv nu, at Danmark skal indgå flere partnerskaber med andre lande, der skal sikre op imod 50.000 arbejdende personer hertil inden for de næste ti år. Det skal vel at mærke være oven i det øgede arbejdsudbud fra reformerne i regeringsgrundlaget og indvandringen fra andre EU-lande,” siger Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv.

Brian Mikkelsen peger som eksempel på Tyskland, der arbejder på at lave partnerskabsaftaler om arbejdskraft med Jordan, Indien, Vietnam, Ghana, Tunesien, Brasilien og Kenya.

Politikken for international rekruttering skal vendes på hovedet
Men der skal meget mere til, hvis Danmark skal blive bedre til at tiltrække internationale kollegaer.

”Vi har længe i Dansk Erhverv talt om de barrierer, der er for internationale kolleger. Tungt bureaukrati, lange sagsbehandlingstider, krav om dansk bankkonto og så videre. Det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Danske virksomheder kalder på flere hænder, og her er internationale kolleger allerede en del af løsningen. Men det er bare slet ikke nok til fremtiden. Hvis de andre lande med ondt i demografien indgår aftaler rundt om i verden, og vi så kommer rendende ti sekunder i tolv, så gør vi tingene langt sværere for os selv. Vi er nødt til at vende tingene på hovedet. Lave et decideret paradigmeskifte, hvor vi i stedet for at have fokus på, hvordan vi holder gode folk ude, har fokus på, hvordan vi får flere hertil. Væk med traditionel skepsis overfor internationale kollegaer. Hvis ikke vi gør det, så kommer det til at koste os dyrt. Det er nu, vi skal handle,” siger Brian Mikkelsen.

Danmark bliver et fattigere land
Brian Mikkelsen understreger, at hvis ikke der handles, så vil Danmark blive et fattigere land på mange måder.

"Når vi kommer til at mangle cirka 130.000 kolleger om ti år, så er det kritisk. Og det er både det offentlige og det private, som kommer til at mangle arbejdskraft. Virksomhederne og velfærden vil blive hårdt ramt, hvis der ikke gøres noget. Lige nu hører vi mange forskellige fag tale om en kommende mangelsituation, og at der skal gøres noget på netop det område. Men så bliver det jo bare en konkurrence mellem de forskellige fag om at trække arbejdskraft til sig. Det bliver det samlede arbejdsudbud jo ikke nævneværdigt større af. Der er brug for reelle og ambitiøse løsninger,” siger Brian Mikkelsen.

Principper for et paradigmeskifte for udenlandsk arbejdskraft:

1.      Partnerskabsaftaler med udvalgte lande skal sikre at flere udlændinge kommer til Danmark for at arbejde og fortrinsvis bygge på det fundament, at landene har et voksende arbejdsudbud og kompetenceoverlap med dansk arbejdskraftsefterspørgsel.

2.     Udlændinge som kommer til Danmark via partnerskabsaftaler skal ansættes på danske løn og ansættelsesvilkår. Ligesom aftalerne skal have fokus på at modarbejde ulovlig immigration.

3.     Udlændingemyndighederne skal imødekomme og guide virksomhedens ansøgningsproces individuelt, når de henvender sig med henblik på at ansætte udenlandske medarbejdere.

4.     Ansøgningsprocessen i forbindelse med rekruttering af udenlandske medarbejdere skal smidiggøres gennem en markant forenkling af reglerne og en fuld digitalisering af forløbene.

5.     Medarbejdere fra datterselskaber i udlandet til danske virksomheder skal ubureaukratisk kunne rejse til Danmark og deltage i mødeaktiviteter, udviklingsprojekter og arbejdsopgaver af kortere varighed.

6.     Rekrutteringskampagner skal i højere grad styrke kendskabet til mulighederne for at komme til Danmark for at arbejde.

7.      Indsatsen for at hjælpe virksomheder med at rekruttere skal styrkes og udvides til at omfatte arbejdskraft fra lande uden for EU.

45 mio. færre 20-64-årige i arbejdsstyrken i 2050 i EU

pdf

Download

Fakta om ledighed, mangel på arbejdskraft og arbejdsstyrken frem mod 2050

pdf

Download

Det er nu, vi skal handle

Kontakt

Kommunikation & Presse

Lars Ohlsen

Pressechef