; ;
Gemt

Tal og tendenser for kriminalitet i detailhandlen - januar 2024

14. februar 2024

Crimestat kan nu præsentere årets første måned i tal, og 2024 har udsigt til at blive endnu et år med tårnhøje tal for butikstyverier.

Crimestat kan nu præsentere data for butikstyverier, røverier og indbrud i januar 2024. Crimestat er et gratis værktøj, der gennem dataindsamling hjælper butikker med at forebygge kriminalitet. Værktøjet er udviklet af detailbranchen i samarbejde med Dansk Erhverv. Nedenstående tal viser, hvad brugerne af Crimestat – op mod 4.800 butikker – har registreret i Crimestat.

Januar 2024 2023 2022
Røveri 2 4 3
Indbrud 3 6 10
Butikstyveri 1303 1189 843


I første måned af 2024 blev der registreret 1.303 butikstyverier, hvilket er 114 flere end i januar 2023 svarende til en procentvis stigning på knapt 10 procent. Siden 2022 er dette en stor stigning på knapt 55 procent. Bedre nyheder er, at både indbrud og røverier er på det laveste niveau for januar måned sammenholdt med 2022 og 2023. Siden 2023 er både røverier og indbrud faldet med 50 procent.

Det samlede billede af butikstyverier viser også med tydelighed den meget kedelige tendens:

Dermed er det formentlig hverken første eller sidste gang at vi ser rekordhøje tal for butikstyverier. Hvis der ikke bliver lagt flere ressourcer i forebyggelse af kriminaliteten, så vil denne stigning fortsætte.


Behov for yderligere indsats
Selvom 2023 var et nyt rekordår for antal butikstyverier, så ser det desværre ud til, at 2024 bliver endnu et år med en yderst bekymrende stigning. Dette vidner om, at der fortsat er et stort behov for, at der bliver sat yderligere ind fra politikernes side, hvis 2024 ikke skal blive endnu et nyt rekordår.  den 1. februar kom Justitsministeren med 11 nye initiativer, som har til formål at sikre en tryggere hverdag med mindsket kriminalitet – dog må tiden vise, om disse tiltag vil vise sig at være ”skrappe” nok.

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil