; ;
Gemt

Overhaler EU indenom: Dansk forbud mod PFAS i tøj, sko og imprægneringsmidler er på vej

07. maj 2024

Danmark skal have en PFAS-handlingsplan. Her foreslår regeringen at indføre et nationalt forbud mod tøj, sko og imprægneringsmidler med PFAS. Sælger I produkter med PFAS, skal I være særlige opmærksomme.

Mens drøftelserne af EU-regulering af PFAS fortsætter i Bruxelles, ønsker den danske regering at gå foran med en national PFAS-handlingsplan, som bl.a. skal medvirke til at begrænse udledningerne af PFAS til det danske miljø.

Dansk forbud mod PFAS i tøj, sko og imprægneringsmidler
Et af regeringens initiativer i planen er et forslag om et nationalt forbud mod PFAS i tøj, sko og imprægneringsmidler til forbrugere i Danmark. Der vil være tale om et forbud mod salg og import af tøj, sko og imprægneringsmidler, der indeholder PFAS over en fastsat grænseværdi. Sikkerhedstøj og professionel beklædning vil ikke blive omfattet, ligesom genbrug og genanvendelse heller ikke reguleres.

Efter politiske drøftelser vil forbuddet blive præsenteret i en offentlig høring. Regeringen forventer, at forbuddet vil være gældende fra den 1. juli 2026. Regeringen vælger dermed at gå foran EU med et midlertidigt forbud, som vil skulle ophæves, når harmoniserede EU-regler træder i kraft.

National regulering skaber ulige konkurrencevilkår
Dansk Erhverv er enige i, at brugen af de problematiske PFAS-stoffer skal begrænses, men det skal ske på EU niveau. Et nationalt forbud vil skabe ulige vilkår for danske forhandlere på et marked, hvor danske forhandlere og producenter samarbejder og handler på det indre marked. Hvis et nationalt forbud bliver virkelig, vil Dansk Erhverv derfor bl.a. have opmærksom på, at det sikres, at der også kommer styr på online handlen til det danske marked, og at der fastsættes håndterbare grænseværdier. Dansk Erhverv følger udviklingen tæt i dialog med den danske tekstilbranche.

Præsentationen af den endelige EU-regulering forventes at trække ud. Forslagsstillerne er netop nu ved at se på de mere end 5600 indkomne høringssvar og vurdere, om det oprindelige forslag skal ændres. Samtidig er EU's videnskabelige udvalg ved at vurdere de videnskabelige data og socioøkonomiske konsekvenser af forslaget.

OM PFAS

PFAS er en betegnelse for en gruppe af stoffer, som kun meget begrænset kan nedbrydes i miljøet og derfor over tid kan ophobes i mængder, der kan være problematiske for miljø og sundhed.

PFAS anvendes bl.a. for at fremme fedt- og vandafvisende egenskaber, ligesom de kan være brandhæmmende. Derfor anvendes de også i en række forbrugerprodukter.

Flere af PFAS-stofferne har problematiske sundheds- og miljøskadelige effekter. En del af stofferne er allerede forbudt i EU, og i øjeblikket behandles et forslag om meget omfattende begrænsning af brugen i PFAS i EU’s videnskabelige komiteer.

Kontakt

Klima, energi og miljø

Anette Albjerg Ejersted

Fagchef for Miljø og Cirkulær økonomi