; ;
Gemt

Få hjælp til din ESG-rapportering med digitale løsninger

26. marts 2024

Mange danske SMV’er oplever udfordringer med at levere nødvendige bæredygtighedsdata til deres kunder. Læs her, hvordan din virksomhed kan få hjælp til at gøre ESG-rapportering lettere og mere overskuelig.

CSRD (Corporate Social Responsibility Directive) er trådt i kraft for de allerstørste virksomheder. Arbejdet med bæredygtighed i danske virksomheder er nu nået til et nyt niveau - og kan give udfordringer.

Dansk Erhvervs analyse Alle ombord 2023 viser, at hele 69 procent oplever udfordringer i arbejdet med bæredygtighed. Det skyldes især begrænsede ressourcer, mangel på viden og adgang til de nødvendige data, som gør det både tidskrævende og kompliceret for virksomhederne at udarbejde præcise og brugbare rapporter.

”Mit indtryk er, at virksomhederne gerne vil være med og gerne vil se de nye ESG-regler som værdiskabende og en konkurrencefordel. Hvis det bliver for svært, risikerer vi, at virksomheder mister modet, og det bliver svært at understøtte den grønne omstilling,” siger Ellen Marie Friis Johansen, CSR-chef i Dansk Erhverv.

Sæt strøm til dit ESG-regnskab
Der findes løsninger målrettet de helt store virksomheder, men SMV'erne møder andre udfordringer og må ikke blive efterladt uden hjælp. SMV’erne har også et enormt behov for at levere ESG-regnskaber, hvis de vil blive ved med at være konkurrencedygtige.

Dansk Erhvervs analyse viser, at SMV'erne er dem, der oplever den største mangel på ressourcer og systemer til at hjælpe dem med opgaven. Den danske softwarevirksomhed Climaider tilbyder med integrationer og automatiseringer, at gøre ESG-rapportering lettere og overskuelig for SMV’erne.

“Vi oplever, at mange SMV'er, der bliver ramt indirekte af EU-lovgivningen, mangler ressourcer og værktøjer til at komme i mål med deres rapportering uden at knække nakken på det. Det må vi gøre noget ved, for ESG-rapporteringen er kommet for at blive. Climaider har udviklet et redskab, der både sørger for en hurtig og effektiv dataindsamlingsproces, men mindst også lige så vigtigt, så sikrer det også stor troværdighed og gennemsigtighed,” siger Oskar Dahl Hansen, COO hos Climaider.

Det er særligt det skarpe fokus på automatiseringer til at understøtte dataindsamlingen, som falder i god jord hos virksomhederne.

“Særligt dataindsamlingen kan være så tidskrævende, at vi indimellem hører fra selv helt små virksomheder, at de bruger op til 10 timer om måneden på blot at finde og sortere data – det er både dyrt og ineffektivt,” tilføjer han.

Climaider indhenter data fra virksomhedens regnskabssystemer, energimålere, motorregistret og direkte fra leverandører, analyserer data og omsætter dem til en komplet klimarapport. Derfor tager det typisk også kun 15-20 minutters arbejde om året for en kunde at få deres klimaregnskab lavet. Det sikrer høj datakvalitet og muliggør hurtig og præcis dataindsamling.

Forstå kundernes krav
Den største efterspørgsel på ESG-data kommer fra andre virksomheder. Store virksomheder som er omfattet af CSRD, efterspørger nemlig data fra deres værdikæde. Derfor er det som underleverandør til en CSRD-pligtig virksomhed vigtigt at forholde sig til, hvad der bliver efterspurgt. Et godt sted at starte er at være proaktiv i processen: Ræk ud til jeres vigtigste kunder og spørg, hvad de har brug for fra jer for at opnå compliance. Måske afdækker I allerede de områder, de efterspørger, eller også kan der være behov for at igangsætte nye indsatser.

Der er masser hjælp at hente fra forskellige digitale løsninger på markedet. På Climaiders platform er det muligt at rapportere med udgangspunkt i den udgave af EU’s rapporteringskrav, der er henvendt specifikt til SMV’erne.

Ved man, at ens virksomhed bliver underlagt rapporteringskrav fra sine store kunder, banken, investorer, medarbejdere, bestyrelse eller lovgivning, kan det derfor være en god idé at kigge mod en løsning, der understøtter rapportering inden for rammerne af EU’s kommende frivillige standarder for SMV’er, der ikke er børsnoterede. Det er guidelines, til de SMV’er, der skal levere data til samarbejdspartnere, men ikke er direkte omfattet af CSRD. Det er et godt udgangspunkt for ESG-rapportering, og man vil ofte opleve, at dette dækker behovet fra ens kunder.

Du kan her læse mere om de frivillige standarder.

Kom godt i gang med klimaregnskabet
I mange tilfælde kan det være godt at automatisere klimaregnskabet ved hjælp af softwareløsninger for at sikre datakvaliteten og mindske arbejdet. Det er dog altid en god idé at have en grundlæggende forståelse for, hvordan klimaregnskabet udføres.

Få en nem guide til klimaregnskabet her. 

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Medarbejderprofil
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Victoria Falck Ewertsen

Studentermedhjælper