; ;
Gemt

Virksomheder kan få hjælp til rapportering om deres globale værdikæde gennem partnerskaber med NGO’er

08. marts 2024

Få hjælp af NGO'er, når din virksomhed skal omstille sig til de nye regler for bæredygtighedsrapportering. For de besidder en værdifuld specialviden, der kan hjælpe danske virksomheder med at løfte rapporteringen inden for f.eks. ESRS S3 Berørte Samfund.

Virksomheders omverden og fremtidens forretningslandskab kræver en ny tilgang til bæredygtighed og rapportering. Forpligtigelserne i CSRD og de nye bæredygtighedsstandarder (ESRS) slår fast, at virksomheder kan have væsentlige indvirkninger på deres værdikæder – og dermed også aftrykket på mennesker og lokalsamfund i de lande, hvor virksomheden eller deres leverandører opererer.

Især for de små og mellemstore virksomheder kan det være en svær opgave at få overblik over, hvad der sker i egen værdikæde, og hvad man som dansk virksomhed på et globalt marked kan gøre for både at løse problemer og påvirke lokalsamfundene positivt.

Indsigterne fra analysen Alle ombord 2023 viser, at 69 procent af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder oplever barrierer i arbejdet med CSR og bæredygtighed. Mangel på ressourcer og tid bliver fremhævet af 37 procent af virksomhederne, og hver fjerde virksomhed oplever, at manglende viden og kompetencer bliver en barriere for deres arbejde med bæredygtighed.

Bæredygtighedsdagsordenen er altså på mange områder blevet en ressourcekrævende og fagteknisk disciplin, som kan udfordre den bæredygtige omstilling af forretningen.

Partnerskaber med NGO’er kan nedbryde barriererne i Berørte Samfund

Både små og store danske virksomheder står overfor en enorm opgave, men de behøver ikke at stå alene med den.

Mens virksomheder er eksperter i egen drift, har NGO’erne den solide indsigt i det lokale arbejdsmarked og de sociale, institutionelle og kulturelle vilkår, det kræver at skabe positiv forandring i områder, hvor udfordringerne som regel er komplekse.

Gennem strategiske partnerskaber kan virksomheder tilegne sig til den lokalviden, ekspertise og det netværk, det kræver at omsætte virksomhedens bæredygtighedsmål til konkret handling med dokumenterbar effekt.

Fra teori til praksis med konkrete, målbare tiltag

Partnerskabet mellem en stor dansk tekstilvirksomhed, Mascot International A/S, og den globale organisation SOS Børnebyerne er et eksempel på, hvordan en NGO kan hjælpe virksomheder med effektivt at adressere sociale udfordringer i de samfund, de berører. Sammen har de indledt et projekt i Sydøstasien, hvor virksomheden har en væsentlig del af sin produktion.

Projektet har til formål at støtte unge mennesker i overgangen fra uddannelse til arbejde, så de kan få et anstændigt job og opnå økonomisk selvstændighed. På den måde bidrager virksomheden positivt til at løse lokalområdets store udfordringer med ungdomsarbejdsløshed, samtidig med at indsatsen vil skabe mere kvalificeret arbejdskraft til gavn for virksomheden selv.

Partnerskaber som dette tilbyder mere end blot en måde at tilgå rapporteringskravene på. De repræsenterer også en mulighed for at opbygge stærkere, mere bæredygtige forretningsmodeller, der også anerkender værdien af sociale investeringer. Ved at indgå partnerskaber med organisationer som SOS Børnebyerne, kan virksomhederne opnå en dybere forståelse af de samfund, de påvirker, og skabe langsigtede, positive forandringer.

Værdifulde partnerskaber til gavn for alle

Partnerskaber tilbyder virksomheder muligheder for at engagere sig i socialt ansvar på en gennemsigtig, målbar og indflydelsesrig måde. Partnerskaber giver dem mulighed for at integrere bæredygtighedsindsatser i kerneforretningen, som skaber værdi for både virksomheden og lokalsamfund.

SOS Børnebyerne har længe haft fokus på dette potentiale og har derfor i samarbejde med Deloitte og andre eksperter udviklet en kort guide til, hvordan virksomheder helt konkret kan efterlade positive aftryk, dér hvor de eller deres leverandører er til stede.

Kontakt

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Ellen Marie Friis Johansen

CSR-chef
Medarbejderprofil