Gemt
Presse og Nyheder

80.000 flere ældre i 2025

I 2025 kommer der til at være intet mindre end 80.000 flere danskere, der er 80 år eller derover, end vi har i dag. Det giver et stort udgiftstræk på de offentlige finanser.

Nyhed

21. 80.000 flere ældre i 2025

pdf

Download

Analyse nr. 21|2019 - 21. marts

Frem mod 2025 kommer antallet af ældre til at stige kraftigt. I 2025 forventes der at være intet mindre end 80.000 flere danskere, der er 80 år eller ældre – det svarer til en stigning på hele 30 pct.

Den kraftige stigning i antallet af ældre vil være en udfordring for de offentlige finanser, fordi de mange flere ældre vil øge offentlige udgifter til blandt andet sundhed og ældrepleje.

Finansministeriet har regnet på, hvad den ændrede demografiske sammensætning frem mod 2025 betyder for de offentlige finanser – det kaldes det demografiske træk. Det demografiske træk viser det isolerede udgiftstræk på det offentlige forbrug som følge af ændret befolkningssammensætning. Med andre ord er det et pejlemærke for, hvor meget det offentlige forbrug skal stige for at opretholde det nuværende serviceniveau i fremtiden trods ændret demografisk sammensætning.

Det demografiske træk frem mod 2025 er i alt 20 mia. kr. (2019-priser), hvilket betyder, at det offentlige forbrug skal øges med 20 mia. kr. for at opretholde det nuværende serviceniveau.
De demografiske ændringer frem mod 2025 giver særligt et øget udgiftsbehov for medicin, behandlinger på hospitaler og pladser på plejehjem, der samlet vil kræve et øget udgiftsbehov på 11 mia. kr., hvis det samme serviceniveau som i 2019 skal opretholdes

Kontakt os

Politik og Analyse

Kristian Skriver Sørensen

Økonom
Medarbejderprofil
Oplevelse & Velfærd

Rasmus Larsen Lindblom

Velfærdspolitisk fagchef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.