Gemt
Presse og Nyheder

En økonomiaftale med muligheder – hvis parterne vil!

Dansk Erhvervs velfærdspolitiske chef kommenterer aftalen om kommunernes økonomi på ældre- og særligt socialområdet. Aftalen har både muligheder, men også faldgruber. Dansk Erhverv er behersket optimistisk.

Nyhed

Af: Rasmus Larsen Lindblom, velfærdspolitisk chef, Dansk Erhverv

Generelt rummer aftalen rigtig gode takter om mere velfærdsteknologi, kvalitetsmålinger og bedre data på velfærdsområderne.

På ældreområdet slås det eksempelvis fast, at der etableres én årlig kvalitetsmåling og brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet. Dermed bekræftes den tidligere aftale.

Det er afgørende for en mere moderne velfærd, at borgere og pårørende kan sammenligne kvalitet og se, hvem der klarer sig godt, og hvor de mindre gode tilbud kan lære af de bedre.

Læs mere her: Aftale om kvalitetsindikatorer kan styrke det frie valg

Fokus på socialområdet
Men djævlen ligger som bekendt i detaljen. Kommunernes årlige aftale med staten om de økonomiske rammer er kendt for håndslag om arbejdsgrupper, udvalg, spor og andre formuleringer. Derfor er Dansk Erhverv opmærksomme, når økonomiaftalens ordlyd de kommende måneder rulles ud. Under afsnittet velfærdsprioriteringer finder man eksempelvis en ”tilpasning af institutionsstrukturer”? Hvad betyder det for gennemsigtighed og kvalitet i samarbejdet?

Det specialiserede socialområde var et af de områder, som KL løftede i debatten op til forhandlingerne. Det er vanskeligt at foretage økonomiske prioriteringer på socialområdet.

KL fremhævede, at på fem år er udgifterne øget med 1.8 mia. kroner til blandt andet flere borgere til bosteder (tilbud til udsatte børn og unge, udsatte voksne samt tilbud til mennesker med handicap).

Og så er vi tilbage til økonomiaftalen og teksten. For nu skal ikke kun årsagerne til udgiftsstigningen undersøges. Et fælles arbejde skal også danne grundlag for, med erfaringer fra ind- og udland, ”en drøftelse af, hvordan indsatsen kan tilrettelægges og prioriteres mest hensigtsmæssigt for de forskellige målgrupper”.

Gennemsigtighed er afgørende – også for socialområdet
Der skal igangsættes initiativer, der ”skal skabe mere gennemsigtighed i takststrukturen”. For Dansk Erhverv er netop mere gennemsigtighed i priserne på socialområdet en kernesag, som vil bidrage til at indfri de øvrige ambitioner, som KL og regeringen har.

Læs mere her: Prisen skal frem

Dansk Erhverv er forsigtige optimister, når der i aftalen ligger en ambition om mere gennemsigtighed i taksterne. Manglende gennemsigtighed betyder i dag, at kommunerne risikerer at handle i blinde. Økonomisk og faglig gennemsigtighed er hele forudsætningen for, at borgeren får det bedste tilbud.

Regeringen og KL vil invitere Folketingets partier og relevante interessenter til at være en del af det nye, fælles samarbejde. Dansk Erhverv ser frem til dette.

Krisecentre, herberger og alkoholbehandling
Et andet område, som, efter ønske fra KL, kom ind i forhandlingerne, var et livtag med selvmøderprincippet (at en borger, der henvender sig på et kvindekrisecenter, et ambulant alkoholbehandlingstilbud eller et herberg, kan blive indskrevet direkte – uden en visitation fra kommunen)

I Dansk Erhverv har vi ikke set dokumentationen for, at rammerne betyder stigende priser, men udgør derimod et vigtigt princip for nogle af samfundets svageste borgere til hurtigt at få hjælp og beskyttelse. Med økonomiaftalen ses der nu nærmere på reglerne. Et arbejde, der ”skal munde ud i forslag til, hvordan der sikres bedre sammenhæng mellem kvalitet i tilbuddene, takster og den øvrige hjælp til borgerne”.

Brancheorganisationen Selveje Danmark følger udviklingen om Selvmøderprincippet tæt, og det kan du læse om her: Aftale om kommunernes økonomi 2020


Du kan læse hele aftalen her på Finansministeriets hjemmeside: Kommunerne får 2.2 mia. mere til velfærd i 2020 

Læs Dansk Erhvervs pressemeddelelse: Offentligt-privat samarbejde skal styrke kernevelfærden

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.