Gemt

Nye krav om energimærker på køleskabe og kølemontrer

18. marts 2021

Den 1. marts 2021 blev der indført energimærker på salgskølemøbler som kølemontre og flaskekølere. Energimærkningen går fra A-G, og Energistyrelsen anbefaler indkøbere at gå efter D eller bedre.
EU’s energimærke for salgskølemøbler er trådt i kraft pr. 1. marts 2021. Energimærket har skalaen A-G og gælder for følgende produkter:

 • Supermarkedskølemøbler (både remote og plug-in)
 • Flaskekølere
 • Kølede automater
 • Iscremefrysere
 • ”Gelato”-iscremefrysere (til kugler til isvafler)

Energimærket skal fremgå i tilbudsmateriale, i onlinebutikker og på selve produkterne.
Energistyrelsen anbefaler, at virksomheder går efter at indkøbe salgskølemøbler med energimærke D eller bedre. Baggrunden for anbefalingen er, at kravene til energiklasse A og B er så skrappe, at ingen eller kun få produkter endnu kan opnå dem.

Pas på med åbne kølemøbler
Samtidig med energimærket indføres også nye krav til ecodesign, som er EU’s minimumskrav til produkter. Her vil kravene til energieffektivitet mindske markedet for åbne kølemontrer.
Indtil for få år siden var åbne kølemontrer meget udbredt i supermarkeder. Det gav et markant højere energiforbrug.

Fakta om salgskølemøbler og energiforbrug

 • 1. marts 2021 indføres EU’s energimærke på supermarkedskølemøbler (både remote og plug-in), flaskekølere, kølede automater, iscremefrysere, og ”Gelato”-iscremefrysere (til kugler til isvafler).
 • Forbruget af el til produkterne i EU er estimeret til 85 TWh svarende til 34 mio. ton CO2 (2013).
 • Der vurderes at være 16-17 mio. salgskølemøbler i EU.

Kilde: Ecodesign for commercial refrigeration, Preparatory study update, JRC Technical report, 2014

Fakta om energimærker og ecodesign

 • EU’s energimærke blev introduceret i 1994 og gør det muligt for forbrugerne at vælge de mest energieffektive produkter på markedet, mens kravene til ecodesign fjerner de mindst effektive produkter fra markedet.
 • Sammenlagt er mere end 40 produktgrupper omfattet af ecodesign, energimærkning eller begge dele.
 • Energimærket og ecodesignkrav står tilsammen for halvdelen af EU’s energisparemål for 2020 og bidrager til at skabe klimavenligt forbrug med høj forsyningssikkerhed.
 • Energibesparelserne i 2020 vurderes at være ca. 1750 TWh/år, svarende til mere end det årlige energiforbrug for Italien. Vandforbruget til vaske- og opvaskemaskiner er halveret på 10 år.
 • Energimærkning og ecodesign sparer tilsammen de europæiske forbrugere for skønnet € 63 mia. årligt i 2020. Den gennemsnitlige danske husholdning sparer ca. 1.100 kr. om året på elregningen. I 2030 forventes EU-forbrugernes samlede besparelse at være 152 mia. € per år.
 • 93 pct. af de danske forbrugere kender energimærket.

Kilder: Energistyrelsen og Ecodesign Impact Accounting – Overview Report 2018

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil
Rådgivning & Videnservice

Ulrich Bang

Klima- og energichef
Medarbejderprofil