Gemt
Presse og Nyheder

Dansk Erhverv: Gode elementer – men også skæve afgiftsforslag i klimarapport

09. marts 2020

Dansk Erhverv vurderer, at der er mange fornuftige elementer i Klimarådets netop offentliggjorte rapport. Men finder også nogle af forslagene for virkelighedsfjerne.

Det er en længe ventet rapport, som Klimarådet nu er kommet med. Rapporten kommer langt omkring og har gode, konkrete forslag om den offentlige sektors rolle, udnyttelse af overskudsvarme og behov for nye innovative løsninger og meget andet. Men særligt rapportens afgiftsforslag virker i Dansk Erhvervs optik noget akademiske og løsrevne fra den virkelighed danske virksomheder og lønmodtagere er i.

”Der er mange positive løsningsforslag om den offentlige sektors rolle, udnyttelse af overskudsvarme, behov for nye innovative løsninger og så videre, men det drukner desværre i et afgiftsforslag, der vil trække konkurrencekraft ud af Danmark, få grænsehandlen til at eskalere og skubbe til den sociale balance i Danmark. Dansk Erhverv ønsker, at realiseringen af 70% målsætningen sker uden tab af konkurrencekraft for dansk erhvervsliv og uden afgørende at skubbe til den sociale balance i Danmark. Det er jo også det, som vi igen og igen har hørt regeringen melde ud. Klimapolitikken skal føre til reelle fald i de nationale og globale emissioner, ikke til fald i antallet af virksomheder og arbejdspladser. En ensidig national politik, der skubber dansk produktion til udlandet, er den gale vej,” siger Ulrich Bang, klima- og energichef i Dansk Erhverv.

Afgiftsforslag løsrevet fra virkeligheden
Ulrich Bang mener, at det særligt er rapportens afgiftsforslag, som er i den virkelighedsfjerne ende af spektret.

”Problemet her er, at hvis vi for eksempel hæver CO2-afgiften markant, sådan som Klimarådet foreslår, så vil det få store konsekvenser. Det vil føre til stop for investeringer og udflytning af arbejdspladser til andre lande, hvor der ikke er de samme omkostninger. Det vil særligt ramme dem, der pendler i bil til arbejde og i øvrigt ramme alle i form af markant højere transportomkostninger. Det vil helt enkelt trække Danmark ud af balance, særligt det arbejdende folk i landdistrikterne får en stor ekstraregning,” siger Ulrich Bang.

Klimarådet forestiller sig den øgede afgift kan ledsages af undtagelser og kompensation.

”Her bliver det så virkelig en skrivebordsøvelse. Ser vi på erhvervslivet, er der ingen garantier for, at en sådan kompensation vil kunne godkendes af EU. Det tekniske og administrative bøvl samt omkostninger for virksomhederne vil også være markante. Det er ret svært at forestille sig, at det ville kunne være velfungerende i praksis,” siger Ulrich Bang.

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Ulrich Bang

Klima- og energichef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.