Gemt
Presse og Nyheder

Husk butiksoverenskomstens lønsatsstigninger pr. 1. marts 2019

Pr. 1. marts 2019 ændres en række satser i butiksoverenskomsten og flere af Dansk Erhvervs andre overenskomster. Ændringerne vedrører primært lønsatser, forskudttidstillæg og bidrag til Fritvalgs Lønkonto.

Nyhed

DANSK ERHVERV | PERSONALE - 7. FEBRUAR 2019

Regulering af minimallønnen
I henhold til butiksoverenskomstens aflønningsregler, stiger minimallønnen pr. 1. marts 2019. Det er derfor vigtigt at få reguleret lønnen for medarbejdere, der er aflønnet med butiksoverenskomstens minimallønssats med virkning fra 1. marts 2019.

Hvis medarbejderen får en højere løn end minimallønnen med tillæg af et eventuelt anciennitetstillæg, kan stigningen i minimallønnen modregnes i den del af den personlige løn, der ligger ud over minimallønnen.

Hvis en medarbejder er aflønnet med butiksoverenskomstens minimallønssats og der ikke foretages en regulering i henhold til overenskomsten, kan det udgøre et overenskomstbrud, der kan udløse krav om efterbetaling og bod.

De nye minimallønssatser udgør pr. 1. marts 2019:

 

1. marts 2019
kr. pr. måned 

Faglært                                                     

20.487,00                        

Ufaglært

18.987,00

Unge under 18 år

10.791,00


Herudover reguleres lønnen ligeledes for elever og KVU-studerende.

Forskudttidstillæg
Til medarbejdere, der arbejder på bestemte tidspunkter af døgnet og i ugen, skal der ydes forskudttidstillæg. Dette tillæg stiger også med virkning fra og med den 1. marts 2019.

Forskudttidstillægget udgør pr. 1. marts 2019:

 

1. marts 2019
kr. pr. time

Hverdage 18.00-23.00                         

26,45                    

Hverdage 23.00-06.00

35,50

Lørdage 15.00-24.00

46,55

Søn- og helligdage 00.00-24.00

51,80


Forskudttidstillægget betales for timer, der ligger inden for den normale effektive arbejdstid på 37 timer. Tillægget ydes ikke ved overarbejde og fridage.

For visse grupper af medarbejdere udgør tillægget dog kun det halve af ovennævnte satser. Dette gælder bl.a. for unge under 18 år.

Fritvalgs Lønkonto
Den enkelte medarbejder har ret til en Fritvalgs Lønkonto, som medarbejderen kan anvende i forbindelse med f.eks. ferie eller fridage eller som et ekstra pensionsbidrag.

Bidraget til Fritvalgs Lønkonto udgør pr. 1. marts 2019 4,0 pct. af den ferieberettigede løn.

Medarbejdere har ret til at få udbetaling fra Fritvalgs Lønkontoen op til to gange årligt. Medarbejderen skal give besked senest den 10. i den måned, hvor udbetalingen skal ske.

Hvis du har spørgsmål til de nye satser, er du velkommen til at kontakte Dansk Erhvervs Hotline på telefon 3374 6400.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.