Gemt

Hvad betyder Brexit for din fødevarevirksomhed?

Mange danske virksomheder får udfordringer i forbindelse med Brexit. På fødevareområdet vil det sandsynligvis betyde, at handel med Storbritannien skal opfattes som handel med lande udenfor EU.

Nyhed

DANSK ERHVERV | FØDEVARER - 27. januar 2020

Hvis der ikke kan indgås en aftale, hverken om en transitionsperiode eller et fremtidigt forhold, med udgangen af 2020, står man i en situation, hvor der reelt ikke er nogen regler, der erstatter de aftaler, man på nuværende tidspunkt har med UK inden for EU (det såkaldte ”no-deal scenarie”), skal al fødevarehandel med Storbritannien følge de generelle regler for handel med tredjelande. Hvis der når at blive forhandlet en udtrædelsesaftale på plads, vil den med stor sandsynlighed indeholde en overgangsperiode indtil udgangen af 2020.

For danske fødevarevirksomheder kan Brexit bl.a. betyde:

  • Ved fortsat salg af varer til eller fra Storbritannien skal en fødevarevirksomhed, der hidtil kun har handlet med EU-lande (samhandel), ændre sin registrering hos Fødevarestyrelsen til også at omfatte import fra tredjelande eller eksport til tredjelande.
  • Ved eksport til tredjelande kan myndighederne i modtagerlandet (her Storbritannien) stille krav om, at Fødevarestyrelsen skal udstede eksportcertifikater. Dette er endnu ikke afklaret og afhænger af de kommende udtrædelsesforhandlinger.
  • Ved import af animalske fødevarer fra tredjelande skal der udføres veterinær grænsekontrol af Fødevarestyrelsen på et godkendt grænsekontrolsted. Importen skal altid forhåndsanmeldes til grænsekontrolstedet.

Læs mere på Fødevarestyrelsens side om Brexit for fødevaresektoren (opdateres løbende).

Læs Dansk Erhvervs seneste pressemeddelelse om fremgangen i Brexit-forhandlingerne. 

Se Dansk Erhvervs 18-punkts Brexit tjekliste

 Kontakt os

Handel

Jeppe Rønnebæk Kongsbak

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Fødevarekonsulent