Gemt
Presse og Nyheder

Hvad betyder Brexit for din fødevarevirksomhed?

Mange danske virksomheder får udfordringer i forbindelse med Brexit. På fødevareområdet vil det sandsynligvis betyde, at handel med Storbritannien skal opfattes som handel med lande udenfor EU.

Nyhed

DANSK ERHVERV | FØDEVARER - 27. NOVEMBER 2018

Den 29. marts 2019 forlader Storbritannien efter planen EU-samarbejdet. Hvis briterne og EU ikke får forhandlet en udtrædelsesaftale på plads inden denne dato (det såkaldte ”no-deal scenarie”), skal al fødevarehandel med Storbritannien følge de generelle regler for handel med tredjelande. Hvis der når at blive forhandlet en udtrædelsesaftale på plads, vil den med stor sandsynlighed indeholde en overgangsperiode indtil udgangen af 2020.

For danske fødevarevirksomheder kan Brexit bl.a. betyde:

  • Ved fortsat salg af varer til eller fra Storbritannien skal en fødevarevirksomhed, der hidtil kun har handlet med EU-lande (samhandel), ændre sin registrering hos Fødevarestyrelsen til også at omfatte import fra tredjelande eller eksport til tredjelande.
  • Ved eksport til tredjelande kan myndighederne i modtagerlandet (her Storbritannien) stille krav om, at Fødevarestyrelsen skal udstede eksportcertifikater. Dette er endnu ikke afklaret, det vil bl.a. afhænge af, om der bliver forhandlet en udtrædelsesaftale på plads, og hvilken overgangsordning den kommer til at indeholde.
  • Ved import af animalske fødevarer fra tredjelande skal der udføres veterinær grænsekontrol af Fødevarestyrelsen på et godkendt grænsekontrolsted. Importen skal altid forhåndsanmeldes til grænsekontrolstedet.

Læs mere på Fødevarestyrelsens side om Brexit for fødevaresektoren (opdateres løbende).

Læs Dansk Erhvervs seneste pressemeddelelse om fremgangen i Brexit-forhandlingerne. 

Se Dansk Erhvervs 18-punkts Brexit tjekliste

 


EU og Storbritannien er netop blevet enige om brexit-aftale
Stats- og regeringscheferne for EU’s 27 medlemslande godkendte søndag den 25. november 2018 en aftale om Storbritanniens udtrædelse af unionen. I aftalen lægges der op til et tæt handelssamarbejde mellem EU og Storbritannien og en overgangsperiode til udgangen af 2020, som kan forlænges med op til to år.

Næste skridt er nu, at aftalen skal godkendes af det britiske parlament, formentlig d. 10. eller 11. december. Her forventes stor modstand, og det ser pt. ikke ud som om, at den britiske premierminister kan samle opbakning til aftalen. Lykkes det ikke at samle opbakning, vil det bringe parterne ud i en yderst vanskelig situation med blot få måneder til Brexit. Hvis briterne godkender aftalen, skal den siden godkendes af Rådet og EU-Parlamentet.

Brexit informationsmøder hos Toldstyrelsen
Deltag i et af Toldstyrelsens informationsmøder om handel med Storbritannien efter Brexit, bl.a. med deltagelse fra Fødevarestyrelsen. Møderne finder sted i Middelfart den 5. december og København den 6. december.

Kontakt os

Handel

Jeppe Rønnebæk Kongsbak

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Handel

Saoirse McKeever Eriksen

Fødevarekonsulent

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.