Gemt

25 kvindelige iværksættere du bør kende

15. april 2021

Dansk Erhverv udgiver en ny publikation med temaet ’25 kvindelige iværksættere du bør kende’. Publikationen sætter fokus på kvinders rolle i dansk iværksætteri. Deadline for indstillinger for 2021 er lukket. Listen forventes at blive publiceret i juni 2021.

Vi er kommet en lang vej, men vi er slet ikke i mål, når det kommer til lige balance mellem mænd og kvinder. Ubalancen mellem kønnene ses særligt, når det kommer til at starte ny virksomhed. Det skal vi lave om på. For ideer og nytænkning er ikke forbeholdt ét køn. Uden kvindelige opstartsvirksomheder er der stor risiko for, at vi går glip af dyrebar nytænkning og innovation.  

I dag ligger andelen af kvindelige iværksættere blot på 26 pct. Der ligger med andre ord et stort potentiale i at få flere kvinder til at springe ud i livet som iværksætter. Det er afgørende, at vi får udlignet denne skævvridning, hvis Danmark skal være Verden Bedste Iværksætterland. Der skal skabes alsidighed og diversitet på den danske iværksætterscene, så alle idérige danskere i højere grad har mod på at starte deres egen virksomhed.  

En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at én af de største barrierer for at få flere kvinder i iværksætteri er, at kvinderne ikke tror på egne kompetencer. 18 pct. af kvinderne i den arbejdsdygtige alder mener nemlig, at de mangler de rette kompetencer til at blive iværksætter, for unge kvinder (18-34 år) er det hele 25 pct.  

Samtidig er det kun 8 pct. af iværksættere kan nævne en kvindelig rollemodel. Derfor vil Dansk Erhverv bringe 25 kvindelige iværksættere frem i lyset, med vores nye publikation, så flere kvinder og kan blive inspireret og få mod på at tage springet ud i livet som iværksætter. Der er nemlig brug for et forandret og mere mangfoldigt syn på iværksættere, som alle danskere kan spejle sig i. Det er vigtigt, for når kvinder er underrepræsenterede i dansk iværksætteri, er det en hæmsko for vækst og udvikling.  

Der kan indstilles følgende kandidater: 

  • Kvinder der har stiftet, eller været med til at stifte, en virksomhed. 
  • Virksomheden skal være under 7 år gammel og have vist synlige vækstresultater. 

Indstillingsdeadline for 2022 annonceres i foråret 2022.

Kontakt os

Politik og Analyse

Jasmina Pless

Chefkonsulent for iværksætterpolitik
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Anna Vejlby Hansen

Studentermedhjælper