Gemt
Presse og Nyheder

Målet om flere praktikpladser er mere end opfyldt for 2018

Mangel på praktikpladser har gennem de seneste år fyldt meget i medierne. Både fordi virksomhederne over en bred kam har udsigt til mangel på faglærte i fremtiden, men også fordi det af mange opleves som en barriere for at få flere til at søge mod erhvervsuddannelserne.

Nyhed

DANSK ERHVERV | UDDANNELSE - 27. MARTS 2019

Mangel på praktikpladser opleves af mange som en hindring for at søge mod en erhvervsuddannelse. På den baggrund har regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2016 aftalt, at der skulle skabes 8.000-10.000 flere praktikpladser på erhvervsuddannelserne frem mod 2025 sammenlignet med 2016. Delmålet for 2018 var 2.100 nye pladser, og de officielle tal fra Undervisningsministeriet viser nu, at virksomhederne med 2.800 nye praktikpladser har langt mere end blot nået målet.

Tallene viser, at virksomhederne er opmærksomme på behovet for at uddanne faglærte og er optaget af at tage deres del af ansvaret ved at skabe plads i virksomhederne til de elever, der kan og vil tage en faglært uddannelse.

I 2019 stiger delmålet, og det betyder, at der fortsat er behov for skabe så mange praktikpladser som muligt. Udover virksomhedernes bidrag betyder det bl.a., at der skal være fokus på erhvervsskolernes arbejde med at opsøge og formidle praktikpladser til eleverne. Nogle brancher og mange virksomheder oplever dog i stigende grad problemer med at finde kvalificerede og motiverede elever til deres praktikpladser. Derfor er der også brug for, at langt flere søger mod erhvervsuddannelserne, hvis vi skal nå målene om de mange nye praktikpladser.

Hvis ikke antallet af praktikpladser stiger som aftalt mellem arbejdsgiverne, lønmodtagerne og regeringen, er det aftalt, at der skal indledes drøftelser om, hvordan man styrker indsatsen. Det rummer en risiko for, at arbejdsgiverne pålægges yderligere sanktioner i form af øget betaling eller lignende, f.eks. ved at øge udgifterne i Praktikplads-AUB, der blev indført med aftalen om flere praktikpladser.

Dansk Erhverv har udarbejdet en vejledning, hvis du har brug for råd i forbindelse med ansættelse af elever og lærlinge.

Du kan til enhver tid kontakte Dansk Erhverv, hvis du har andre spørgsmål vedr. uddannelse af elever.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.