Gemt
Presse og Nyheder

Vareeksporten faldt igen i august

Offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik fredag viser, at vareeksporten (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.) faldt med 1,4 pct. i august.

Nyhed

09. oktober 2020

Det er dermed anden måned i træk med tilbagegang i dansk vareeksport. Det er en smule skuffende set i lyset af, at der har været stigende aktiviteter på flere af vores nærmeste eksportmarkeder hen over sommeren. Det er en streg i regningen, at genopretningen af dansk eksport er begyndt at gå i den forkerte retning. Der er særligt faldet af kemikalier og kemiske produkter, herunder medicin, der har trukket eksporten ned i august.

Eksport af medicin og fødevarer holder hånden under eksporten
I årets første 8 måneder af 2020 er vareeksporten (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.) faldet med 2 pct. sammenlignet med sidste år. De forskellige varekategorier er dog ramt meget forskelligt. Eksporten af maskiner (undt. transportmidler) er faldet med hele 13,4 pct. og eksporten af færdigvarer er faldet med hele 6,9 pct. Til gengæld er eksporten af kemikalier og kemiske produkter, herunder medicin, trods faldet i august – steget med 13,1 pct. sammenlignet med sidste år.

Trods stor nedgang i dansk vareeksport i år, kan vi dog trøste os ved at være mindre hårdt ramt end andre lande i EU. Det skyldes, at dansk vareeksport har et højt indhold af fødevarer og medicin, der er mindre følsomme overfor udsving i konjunkturerne. I en situation, som den vi har i øjeblikket, hvor verdensøkonomien er gået i den forkerte retning, er det en stor styrke for dansk økonomi, at Danmark i mindre grad end tidligere er følsom overfor nedgang i de globale konjunkturer.

Til gengæld er eksporten af maskiner hårdt ramt af virusudbruddet. Virksomhederne er på verdensplan blevet enormt usikre på fremtidsudsigterne, hvilket har lagt en massiv dæmper på investeringer. Det kan vi nu se i stor stil rammer dansk eksport af maskiner.

Blandede udsigter for dansk eksport
Udsigterne for dansk eksport resten af 2020 er blandede. Som det ser ud nu, så forventes de hårdeste måneder for dansk eksport at være overstået. Danmarks største eksportmarkeder er åbnet op, og der er igen ved at komme damp på økonomierne, men fra et meget lavt udgangspunkt. Men det kan hurtigt gå den forkerte vej. Den stigende smittespredning og øgede restriktioner i flere af vores eksportmarkeder kan lægge en ny dæmper på genopretningen af dansk eksport. Dertil kan usikkerhed omkring en handelsaftale mellem EU og Storbritannien samt globale handelsspændinger lægge en dæmper på dansk eksport de kommende måneder. Hvis det sker, vil det gå hårdt ud over dansk økonomi. Danske virksomheder eksporterede sidste år for i alt 1.360 mia. kr., og i underkanten af 800.000 danske jobs er direkte eller indirekte afhængige af eksporten.

Kontakt os

Politik og Analyse

Kristian Skriver

Seniorøkonom
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.