; ;

Told: Indførsel af varer til Danmark

Læs her om reglerne for toldbehandling af varer, når du importerer fra lande uden for EU, eller importerer varer med henblik på reeksport til lande uden for EU's toldområde.

Guide

Varer med oprindelse i lande uden for EU, der importeres med henblik på en slutbruger i Danmark, skal gennemgå en toldbehandling, før varen kan komme i fri omsætning på det danske marked.

Hvis varen importeres til Danmark med henblik på en slutbruger i et andet EU-land, gør det samme sig gældende.

Hvis du importerer varer med oprindelse i lande uden for EU med henblik på reeksport fra EU’s toldområde til en slutbruger uden for EU, kan varen indføres uden fortoldning og anbringes i maksimalt ét kalenderår på et midlertidigt toldoplag, der er godkendt af SKAT. Denne procedure kræver dog, at man som importør ikke ændrer væsentligt på varerne, mens de ligger på det midlertidige toldoplag.

Kontakt

Spørg Dansk Erhverv om told og import

EU og International

Michael Bremerskov Jensen

Fagchef for international handel
Medarbejderprofil

Andre relaterede guides i temaet