; ;

Tal om lønudviklingen i Danmark

Lønnen stiger med 4,7 pct. i 3. kvartal 2023 inden for serviceerhverv i forhold til samme kvartal året før. Det er en stigning på 1,3 pct.-point i forhold til 2. kvartal 2023. Stigningen afspejler blandt andet et højere arbejdergiverbetalt pensionsbidrag aftalt ved OK23.

Guide

Lønudviklingen i 3. kvartal 2023

Lønnen stiger med 4,7 pct. i 3. kvartal 2023 inden for serviceerhverv i forhold til samme kvartal året før. Det er en stigning på 1,3 pct.-point i forhold til 2. kvartal 2023. Stigningen afspejler blandt andet et højere arbejdergiverbetalt pensionsbidrag aftalt ved OK23.

Årlig lønudvikling i service, procent

Kilde: DA’s Konjunkturstatistik.

Lønnens sammensætning

Stigningen omfatter udviklingen i virksomhedernes samlede lønomkostninger, herunder til fritvalgsbidrag, pension, gene- og overtidsbetalinger samt personalegoder.

I 3. kvartal 2023 udgør omkostningen til pension 0,5 pct.-point. ud af stigningen på 4,7 pct.

Kilde: DA’s Konjunkturstatistik 3. kvartal 2023.

Lønudvikling fordelt på brancher

Branchen It virksomhed har den laveste lønstigning på 2,4 pct. i 3. kvartal 2023. Den højeste stigning på 5,5 pct. findes i Hotel- og restaurationsvirksomhed.

Årlig lønudvikling fordelt på udvalgte delbrancher, 3. kvartal 2023, procent

Kilde: DA’s Konjunkturstatistik 3. kvartal 2023.

Se mere i NetStat

Arbejdsgiver- og Full-Servicemedlemmer kan finde flere oplysninger om lønudviklingen i NetStat - dels under menupunktet ’Publikationer’ og dels ved at lønniveauerne generelt er fremskrevet.

Statistikken udarbejdes af Dansk Arbejdsgiverforening og offentliggøres hvert kvartal.

Kontakt

Arbejds- og ansættelsesret H/T

Martin Jeppesen Nyborg

Fagchef for lønstatistik og lønsystemer

Andre relaterede guides i temaet