Regionsrådsvalg 2021

Brug handlekraften, regioner.

I Dansk Erhverv har vi en overordnet vision om, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Det skal vi for at sikre fortsat velstand og muligheden for som samfund at kunne tilbyde verdens bedste velfærd. Virksomhedernes muligheder for at vokse, skabe arbejdspladser og bidrage til velfærden påvirkes af de rammevilkår, der besluttes lokalt i Danmarks 5 regioner. Gode vilkår for erhvervslivet gavner ikke kun den enkelte virksomhed, men i lige så høj grad hele samfundets evne til at sikre velstand og velfærd til alle. Der er nogen, som skal tjene pengene. Med andre ord: Velstand og velfærd er hinandens forudsætninger og det kræver gode betingelse for vores erhvervsliv.

Vi tror på, at vi kan vende de store udfordringer til muligheder, til gavn for hele samfundet og alle borgere - uanset i hvilken af landets fem regioner man er bosat eller driver virksomhed. Vi opfordrer derfor de lokale beslutningstagere til at bruge handlekraften – og til at styrke erhvervslivets rammevilkår og handlekraftens betingelser.

Dansk Erhverv giver her anbefalinger på en række områder, der kan styrke regionernes handlekraft, til gavn for hele samfundet. Se de konkrete anbefalinger til regionerne under temaerne nedenfor.

Regionsrådsvalg 2021

Hent alle Dansk Erhvervs anbefalinger til din region her.

Kontakt

Regional Erhvervsudvikling

Per Thye Rasmussen

Chefkonsulent
Medarbejderprofil