; ;

Lønsumsafgift er helt enkelt en afgift for virksomheder, der sælger momsfrie ydelser. Du kan trække lønsumsafgiften fra i skatteregnskabet som en driftsomkostning.

Virksomheder, der sælger momsfrie ydelser, og som skal registreres for lønsumsafgift er fx læger, tandlæger, fysioterapeuter og alternative behandlere, psykologer, banker og taxavognmænd.

Virksomheden skal betale lønsumsafgift for indkomståret, hvis det beløb, der skal betales lønsumsafgift af (afgiftsgrundlaget), overstiger 80.000 kr. Hvis afgiftsgrundlaget ikke overstiger 80.000 kr. for indkomståret, skal virksomheden ikke registreres for og betale lønsumsafgift.

Er din virksomhed nystartet, overstiger den sandsynligvis ikke grænsen. Derfor behøver du ikke altid at registrere virksomheden for lønsumsafgift lige med det samme.

Der findes forskellige metoder til afregning af lønsumsafgiften, som man skal benytte alt efter, hvilken type virksomhed man er. Her er et overblik over, hvilke virksomheder, der hører under, hvilke metoder:

Metode Hvad er omfattet? Afgiftsgrundlag
1 Organisationer, fonde, foreninger, loger og virksomheder med momsfrie spilleaktiviteter Lønsummen
2 Finansielle virksomheder, forsikringsvirksomheder og visse selvstændige grupper Lønsummen
3 Virksomheder, der udgiver eller importerer aviser Omsætning fra salg af aviser
4 Virksomheder, der ikke er omfattet af de øvrige metoder

For virksomheder uden ansatte: Overskud eller underskud.

For virksomheder med ansatte: lønsummen med tillæg af overskud eller fra af underskud.

Kilde: Skat.dk

Hvis du ønsker at vide mere om hvordan man beregner afgiften efter de følgende metoder, så kan du følge dette link til skattestyrelsens hjemmeside.

Herunder er satserne til lønsumsafgiften følgende:

Metode 2022 2023
1 6,37 6,37
2 15,3 15,3
3 3,54 3,54
4 4,12 4,12

Kilde: Skat.dk

Frister for indberetning efter metode:
Metode 1:

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2022 16. januar 2023
1. kvartal 2023 17. april 2023
2. kvartal 2023 17. juli 2023
3. kvartal 2023 16. oktober 2023
4. kvartal 2023 15. januar 2024

 

Metode 2:

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
Maj 2023 15. juni 2023
Juni 2023 17 juli 2023
Juli 2023 15. august 2023
August 2023 15. september 2023
September 2023 16. oktober 2023
Oktober 2023 15. november 2023
November 2023 15. december 2023
December 2023 15. januar 2024

 

Metode 3:

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
2. kvartal 17. juli 2023
3. kvartal 16. oktober 2023
4. kvartal 15. januar 2024

 

Metode 4:

Afhænger af specifikke forhold. Derfor anbefales det, at du holder dig ajour via dette link.

Det skal du huske

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ - FØR, UNDER OG EFTER ANSÆTTELSEN