; ;

Hvad vil netværket give dig?
Formålet med netværket er at videreudvikle dine ledelseskompetencer med afsæt i erfaringsudveksling og ledelsestræning.

Som tidligere deltager på Dansk Erhvervs lederudviklingskursus, ”Grundlæggende Ledelse”, vil du møde andre, der er blevet introduceret til de samme ledelsesmetoder og værktøjer som dig. Det giver et fælles teoretisk ståsted, som det er oplagt at bygge videre på.

Derudover vil netværket give dig rig mulighed for at skabe værdifulde relationer til ledere, der deler din passion for ledelse.

Praktik og indhold
Netværket mødes 4 gange årligt i tidsrummet kl. 9.00 – 15.00. Se datoer nedenfor.

Netværket vil fokusere på ledelseskollegial sparring på konkrete ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger. Fortsat træning og forankring af de ledelsesværktøjer, som er blevet introduceret på Grundlæggende Ledelse, vil være en oplagt mulighed. Men ellers vil emner og indhold for møderne blive aftalt i løbende dialog med netværkets medlemmer.

Mulige emner kan fx være:

 • Vanskelige samtaler
 • Konflikthåndtering
 • Ledelse opad
 • Øget gennemslagskraft
 • Forandringsledelse
 • Motivation og trivsel
 • Forebyggelse og håndtering af sygefravær
 • Forebyggelse og håndtering af stress
 • Anerkendende feedback
 • Teamudvikling

Hvornår mødes netværket?
I 2024 er der planlagt følgende møder:

København (Børsen)

 • 18. marts 
 • 20. juni 
 • 5. september 
 • 11. december 

Hvad koster det?
Prisen for personligt medlemskab og 4 årlige møder vil være 4.500 kr. 

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er for medlemmer af Dansk Erhverv, der har personaleansvar, og som har deltaget på Dansk Erhvervs lederudviklingsprogram, ”Grundlæggende Ledelse”.

Netværket er nyetableret, og forventningen er, at netværksmøderne er præget af deltagernes engagement og vilje til at dele ud af gode som mindre gode erfaringer med at bedrive ledelse. Da vi stræber efter at opbygge trygge og tillidsfulde rammer, hvor relationer deltagerne imellem kan etableres og udvikles, vil det ikke være muligt at sende en substitut, hvis du er forhindret i at deltage i et møde.

Netværksmøderne bliver faciliteret af Dansk Erhverv, der også er ansvarlig for mødeinvitation og agenda.

Tilmelding til Grundlæggende Ledelse netværk i København

Du skal være logget på for at kunne sende denne formular. Hvis du er logget på og stadig ikke kan slå op, skal du sørge for, at "Spor ikke" er deaktiveret i dine browserindstillinger.

Kontakt

HR & Ledelse

Jens Teisen

Seniorchefkonsulent
Medarbejderprofil
HR & Ledelse

Pernille Taarup

Seniorchefkonsulent
Medarbejderprofil