; ;
Kontakt
Sundhed, velfærd & oplevelse

Stine Højland Pedersen

Chefkonsulent
Kontakt

I netværket for bo- og opholdssteder mødes de ikke-offentlige leverandører, der driver botilbud, krisecentre eller opholdssteder for udsatte mennesker med særlige behov.

Fokus er på medlemmernes vilkår og rammebetingelser.

Vi mødes tre til fire gange årligt. Her inviterer vi relevante nøglepersoner ind til oplæg og debat. Personer, der på forskelligvis arbejder på områder, som er vigtige for driften af bo- og opholdssteder. Det kan være bidrag fra eksterne eksperter og af centrale embedsmænd og beslutningstagere.

Et selvstændigt formål med netværket er derfor at få inspiration med hjem. Et andet er at bidrage til, at vi sammen, på stærkest mulig vis, kan søge politisk indflydelse.