; ;

Hvad vil netværket give dig?
Dansk Erhvervs lokale repræsentanter har mulighed for at fremme vores medlemmers interesser lokalt, og påvirke de erhvervsvilkår, der gør sig gældende for serviceerhvervet i Danmark.
Netværket samler vores mere end 180 lokale repræsentanter, på tværs af regioner og fora, og agerer som forum for sparring, videndeling og dialog.

Praktik og indhold
Netværket mødes 2 gange årligt i de respektive 8 business regions, og 1 gang om året til en national konference, for alle lokale repræsentanter.

På de regionale netværksmøder bliver du opdateret på Dansk Erhvervs politiske holdninger, og får et unikt indblik i de aktuelle udfordringer, som vores medlemsvirksomheder står over for.

Dagsordenen til netværksmøderne bliver udarbejdet i samarbejde med vores lokale repræsentanter.

Hvad koster det?
Netværket er gratis at deltage i. Medlemskab sker ved en direkte udpegning eller indstilling fra Dansk Erhvervs sekretariat, og kræver medlemskab af enten Dansk Erhverv eller Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Repræsentanter udpeges for en periode af 4 år.

Hvem kan blive en del af netværket?
Netværket er målrettet virksomhedsledere i Dansk Erhvervs både små og store medlemsvirksomheder, på tværs af alle brancher eller regioner.