; ;

Dansk Erhvervs sikkerhedsudvalg består af personer fra Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder. Udvalgets medlemmer er alle personer, der er involveret i deres virksomheds sikkerhed, fx som sikkerhedschef, direktør, risk manager e.l.

I udvalget drøftes og erfaringsudveksles der inden for sikkerhedsområdet og kriminalitet. Udvalget er med til at sætte Dansk Erhvervs dagsorden inden for sikkerhedsområdet.

Udvalget kan nedsætte underudvalg. Et stående underudvalg er udvalget vedrørende kriminalitetsstatistiksystemet Crimestat. 

Kontakt

Handel

Henrik Lundgaard Sedenmark

Fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed
Medarbejderprofil