; ;

Ved at klikke på det enkelte fagforbund i menuen herunder finder du den relevante overenskomst samt det aktuelle satsblad til overenskomsten. Du finder blandt andet også en henvisning til den uddannelses- og kompetencefond pågældende overenskomst har, og som virksomhed og dennes medarbejdere kan gøre brug af.

Dansk Metal
Overenskomsten mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Dansk Metal gælder for medarbejderne på mekaniske værksteder hos alle AutoBranchens ArbejdsgiverForenings medlemsvirksomheder, medmindre der er truffet anden aftale herom mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Dansk Metal.

Malerforbundet
Overenskomsten mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og Malerforbundet i Danmark gælder for medarbejder på auto- og industrilakeringsværksteder hos alle AutoBranchens ArbejdsgiverForenings medlemsvirksomheder.

HK/Privat
Overenskomsten mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening og HK/Privat gælder kun for funktionærerne hos AutoBranchens ArbejdsgiverForenings medlemsvirksomheder, hvis virksomheden tidligere har tiltrådt en funktionæroverenskomst, eller hvis mindst 50% af virksomhedens medarbejdere er medlem af HK, og HK fremsætter krav om, at overenskomsten skal gælde.

Som følge af ABAFs fusion med Dansk Erhverv er ABAFs medlemmer pr. 1. marts og fremover omfattet af Dansk Erhvervs Landsoverenskomst – Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service. ABAFs er således trådt ud af ovennævnte fællesoverenskomst med Danske Malermestre og Glarmesterforbundet, men vores ”Protokollat 8 om automobilforhandlere” hvorefter bilsælgere ikke omfattes af overenskomsten, er implementeret i Dansk Erhvervs Landsoverenskomst.

Ledere
Lederaftalen mellem DA og Ledernes Hovedorganisation. Vær opmærksom på, at ledere/chefer, ansat i lederstillinger på hele DAs område automatisk omfattes af Lederaftalen mellem DA og Ledernes Hovedorganisation, såfremt lederen/medarbejderen er medlem af Ledernes Hovedorganisation. Er dette tilfældet gælder eksempelvis særlige regler vedr. fratrædelsesgodtgørelse. Lederaftalen gælder sideløbende med reglerne i Funktionærloven, og der kan således gælde vilkår fra begge regelsæt på en gang.